Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 367 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Трактор

Хэвлэлийн газар: УБ ХААЯ 1960Шифр: 40.7 Т 65.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208725.
2. БНМАУ-ын хадлан бэлчээр дэх тэжээлийн ургамлууд

Зохиолч: Юнатов А.А.

Хэвлэлийн газар: УБ 1968Шифр: 42.22 Ю 49.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030805, 208514.
3. БНМАУ-ын мал аж ахуй

Зохиолч: Шульженко И.Ф.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1957Шифр: 65.9(1)32 Ш 90.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). In transit (1). Байрлал: 208504.
4. Хөдөө аж ахуйн амьтдын халдваргүй дотор өвчний эмгэг ба эмчилгээ судлал

Зохиолч: Домрачев Г.В; Шарабин И.Г; Смирнов С.И.

Хэвлэлийн газар: УБ УХХЭХ 1968Шифр: 48.72я73 Д 49.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208510.
5. Мал эмнэлгийн эх барих гинекологи, зохиомол хээлтүүлэг

Зохиолч: Кукэ Б.

Хэвлэлийн газар: УБ УДТДТМБ 1978Шифр: 48.78я73 К 89.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208509.
6. Хор хөнөөлтэй ургамал түүнээс урьдчилан сэргийлэх

Зохиолч: Шатар С.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1967Шифр: 44 Ш 28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208663.
7. Манай орны техникийн ургамал тариалах боломж

Зохиолч: Цэвэгдорж Ч.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1967Шифр: 42.14 Ц 92.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208664.
8. Хортон шавьжаас ургамал хамгаалах аргын үндэс

Зохиолч: Цэндсүрэн А.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1968Шифр: 44 Ц 95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 208661.
9. Ургамлын аж ахуй

Зохиолч: Майсурян Н.А.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1969Шифр: 41я73 М 14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 208506.
10. Хууль дүрмийн эмхтгэл (1951-1954) 1

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1956Шифр: 67.99(1)-3 Х 75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209235.
11. Хөрсний салхин эвдрэлтэй тэмцэх

Зохиолч: Зайцева А.А.

Хэвлэлийн газар: УБ 1976Шифр: 40.3 Х 64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209260.
12. Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг зохион байгуулалтыг судлагчдад тусламж

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1963Шифр: 65.9(1)32 Х 55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209237.
13. Хөрс судлалын дадлагын ажил

Зохиолч: Дашцэрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967Шифр: 40.3 Д 39.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 808108, 208709.
14. БНМАУ-ын бэлчээр хадлан дахь тэжээлийн ургамал таних бичиг

Зохиолч: Өлзийхутаг Н.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985Шифр: 42.2я2 Ө 74.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (6), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (28), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 557175, 808201, 208987.
15. Монгол орны агнуурын үндсэн ан амьтад

Хэвлэлийн газар: УБ Төмөр замын хэвлэх 1966Шифр: 28.68 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 807296, 205828.
16. Усалгааны шахуурга станц Фрегат бороожуулагчийн тохируулга

Зохиолч: Төмөрдаш С.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989Шифр: 40.723 Т 58.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 209966.
17. Дорнот талын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн станцын бүтээл 3

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975Шифр: 72 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808675, 209637.
18. Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн бүтээл 12

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1972Шифр: 40 Х 55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209659.
19. Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг 13

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974Шифр: 40 Х 55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 209660.
20. Дорнот талын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн станцын бүтээл 2

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976Шифр: 72 Д 54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209764.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424