Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"хууль эрх зүй"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Авирмэд Э
  Дашням И
  Жамбалдорж О
  Лүндэндорж Н
  Сэлэнгэ Х
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 957 бичлэг олдлоо.
|
БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль


Хэвлэлийн газар: УБ 1973
Шифр: 67.99(1)7 Б 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Санхүүгийн эрх зүйн үндэс

Зохиогч: Цогтоо Ш., Ургацаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 1999
Шифр: 67.402я73 Ц 756.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж байгаа гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл урьдчилан сэргийлэх арга

Зохиогч: Жанцан Н.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 67.51 Ж 28.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Хууль зүйн асуулт хариулт №1

Зохиогч: Тогтохжаргал Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1988
Шифр: 67.99(1) Т 44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

БНМАУ дахь олон нийтийн байгууллагууд, тэдгээрийн эрхийн үндэс

Зохиогч: Дашням И.


Хэвлэлийн газар: УБ 1986
Шифр: 67.99(1) Д 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Байгаль хамгаалал

Зохиогч: Батбилэг Л., Бадарч С.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 67.99(1)5 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Нийгэм хангамжийн эрх зүй

Зохиогч: Нарантуяа Ш., Оюунтунгалаг П.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2004
Шифр: 67.405 Н 29.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Төрийн онол

Зохиогч: Лүндэндорж Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 67.99(1) Л 87.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (8),
Хууль зүйн Сургууль (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (16).

Аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль,түүний тайлбар,хэрэгжүүлэх журмын эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ 1994
Шифр: 67.99(1)6 А 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрхийн хүмүүжлийг дээшлүүлэх асуудалд

Зохиогч: Дүйчинсүрэн М.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 67.99(1)1 Д 76.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ромын эрх зүй

Зохиогч: Сэлэнгэ Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 67.3 С 92.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (4).

Аж ахуйн гэрээнд холбогдох зарим дүрмийн эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 67.99(1)32 А 34.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).УААА-н хуулийн албаны зарим асуудалд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 67.99(1)1 С 89.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).БНМАУ-ын нийгмийн хангамжийн эрх зүй

Зохиогч: Жамбалдорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 66.99(1)76 Ж 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хөдөлмөрчдийн хууль эрхийн хүмүүжлийг улам дээшүүлье

Зохиогч: Сангарагчаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 1975
Шифр: 67.99(1)7 С 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал №10


Хэвлэлийн газар: УБ 1986
Шифр: 67.51 Г 92.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол улс дахь эрх зүйн шинэтгэл: Шилжилтийн үе


Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар 2006
Шифр: 67(1) М 69.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын их засаг хууль


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2006
Шифр: 67.400/1/ М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Р.Чойномд тулгасан ял

Зохиогч: Нарангэрэл С.


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1990
Шифр: 84(1)2 Н 29.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

БНМАУ-ын төрийн эрх

Зохиогч: Авирмэд Э.


Хэвлэлийн газар: УБ 1969
Шифр: 67(1) А 17.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Хууль зүйн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).