Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"хууль эрх зүй"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Аюуш Д
  БНМАУ-ын Гадаад Явдл...
  Долгорсүрэн Ж
  Монгол улсын төрийн ...
  Сэлэнгэ Х
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  ХЗС-ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2587 бичлэг олдлоо.
|
Монгол улсын иргэд гадаадад зорчих цагаачлах гадаадын иргэд харьяалалгүй хүмүүстэй холбогдох хууль


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2000
Шифр: 67.412.1 М 69.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн системчилсэн эмхтгэл-4 1975-1980


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 67.405(1) Б 58.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол улсын хуулиуд: Аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан хууль зүйн гарын авлага Б. 2


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 67.406(1) М 69.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хууль зүйн Сургууль (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Экологийн эрх зүй Сурах бичиг

Зохиогч: Сэнгэдорж Т.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1995
Шифр: 67.407(1) С 941.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (52),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн эрх зүйн үндсэн асуудал

Зохиогч: Нарангэрэл С.


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 67.409(1) Н 29.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Өмч хувьчлал 1996-1997

Зохиогч: -- Монгол улсын төрийн өмчийн хороо


Хэвлэлийн газар: УБ Агаать 1998
Шифр: 67.402(1) Ө 787.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Хууль тогтоомжийн унших бичиг


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 67.0 Х 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Хууль зүйн Сургууль (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

БНМАУ-ын эрүүгийн хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 67.408(1) Б 82.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (36),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

БНМАУ-ын консулын албанд холбогдох зарим баримт бичгийн эмхтгэл Б. V, VI

Зохиогч: -- БНМАУ-ын Гадаад Явдлын Яам


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 67.412.1(1) Б 823.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хувьсгалын өмнөх Монголын төр ба хууль цааз 1911-1920

Зохиогч: Содовсүрэн Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 63.3(1)62 С 52.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (8),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Олон улсын хувийн эрх зүйн үндэс

Зохиогч: Мэндсайхан Т.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 67.412.2 М 965.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4),
ХЗС-ГНОФ (8),
Хууль зүйн Сургууль (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (2).

Иргэний эрхийн хэлцэл

Зохиогч: Аюуш Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 67.405 А 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Ромын эрх зүй

Зохиогч: Сэлэнгэ Х. -- МУИС. Хууль зүйн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Нью-Майн 2002
Шифр: 67.3я73 С 928.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
ХЗС-ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (5).

БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль


Хэвлэлийн газар: УБ 1973
Шифр: 67.99(1)7 Б 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын захиргааны эрх зүй ба захиргааны процессын ажиллагаа

Зохиогч: Долгорсүрэн Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 67.401(1) Д 46.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хар тамхи эрх зүйн зохицуулалт

Зохиогч: Цогтоо Ш., Туул Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2000
Шифр: 67.408 Ц 75.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (2),
Хууль зүйн Сургууль (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Санхүүгийн эрх зүйн үндэс

Зохиогч: Цогтоо Ш., Ургацаа Б. -- МУИС. Хууль зүйн дээд сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 1999
Шифр: 67.402я73 Ц 756.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын ардын боловсролын хууль


Хэвлэлийн газар: УБ Засгийн Газрын хэвлэх үйлдвэр 1983
Шифр: 74.04(1) Б 82.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Банк, санхүүгийн зарим хуулийн эмхтгэл: Монгол-Англи


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 67.404.2(1) Б 260.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Халх журам бол Монголын хууль цаазны эртний дурсгалт бичиг мөн

Зохиогч: Жалан-Аажав С.


Хэвлэлийн газар: УБ Цэргийн хэвлэх 1958
Шифр: 67 Ж 212.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).