Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 186 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Байгалийн ус давсны химийн шинжилгээний арга

Зохиолч: Дариймаа Д.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985Шифр: 24.4 Д 35.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 805969, 209304.
2. БНМАУ-ын уур амьсгал гадаргын усны нөөцийн атлас

Зохиолч: Жамбаажамц Б; Бат Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 1983Шифр: 26.22 Б 82.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 201088.
3. Байгаль бодисыг анх суралцах бичиг

Зохиолч: Лүнг-Очир.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1931Шифр: 20 Л 87.Төлөв: Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1). Байрлал: 209102.
4. Монгол орны усны нөөц

Зохиолч: Гантөмөр М; Надмид Х; Цэнд-Ядам П; Чагнаа Н.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989Шифр: 26.22 М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 209860.
5. Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003Шифр: 26.23 У 54.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029393, 1015124.
6. Усны баялгийн хамгаалах нь орчин үеийн чухал асуудал

Зохиолч: Кутырин И.М., Беличенко Ю.П.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975Шифр: 26.22 К 95.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2). Байрлал: 806337.
7. Манай эрдэмтэд Боть-10 Байгалийн ус, геологи орчны судалгаа

Зохиолч: Батсүх Н.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2004Шифр: 72+26.35 М 20.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2011572.
8. Монгол орны геоэкологийн асуудал №04

Боть/Цуврал: Цувр. 4Хэвлэлийн газар: УБ 2004Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 70407, 1015702.
9. Монгол орны геоэкологийн асуудал: №03

Боть/Цуврал: Цувр. 3Хэвлэлийн газар: УБ 2003Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 70406, 1015701.
10. Эрдэм шинжилгээний бүтээл №2 ШУА-Геоэкологийн хүрээлэн

Боть/Цуврал: Цувр. 2Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2001Шифр: 72+20.1 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 70408, 1015700.
11. Хүрээлэн буй орчны химийн анализ

Зохиолч: Дорж Д; С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005Шифр: 20.1+24.4 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (14), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (11). Байрлал: 8015505, 8015492, 2011850.
12. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Зөвлөмж-1

Зохиолч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, А.Дулмаа, Г.Юмчмаа, М.Алтанцэцэг, Б.Батцэцэг.

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 74.264.4 С 59.Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (1). Байрлал: 5037344, 2012741.
13. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Сурагчийн гарын авлага-1

Зохиолч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, А.Дулмаа, Г.Юмчмаа, М.Алтанцэцэг, Б.Батцэцэг.

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 74.264.4+20я2 С 59.Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (2). Байрлал: 5037349, 2012745.
14. Усны уурын конденсаци

Зохиолч: Цоозол М; Н.Батсүх, Г.Сарантуяа, Д.Энхбат, С.Эрдэнэсүх.

Хэвлэлийн газар: УБ Мастер принт 2005Шифр: 26.23 У 54.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (3), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (2). Байрлал: 555980, 8015760, 1016433.
15. Усны задлан шинжилгээний хими ба дүн боловсруулалт

Зохиолч: Туваанжав Г; Д.Мөнхзул, Л.Долгоржав.

Хэвлэлийн газар: УБ Жинст харгана 2006Шифр: 24.1+26.22 Т 63.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (7), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (3). Байрлал: 556035, 8016324, 1016889.
16. Ус цаг уурын хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, эрдмийн ажлын замнал 1966-2006

Зохиолч: Нацагдорж Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006Шифр: 26.23 Н 34.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029307, 2012264.
17. Эрдэм шинжилгээний бүтээл Тусгай дугаар

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006Шифр: 72+26.23 Э 73.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029327, 2012270.
18. Сэлэнгэ мөрний гидрохими

Зохиолч: Мөнгөнцэцэг А. -- МУИС. Химийн факультет

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006Шифр: 26.22 М 81.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (1), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (9). Байрлал: 8016426, 8016401, 2012292.
19. Монголын рашаан

Зохиолч: Маринов Н.А; Попов В.Н; Толстихин Н.И.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1949Шифр: 26.22(1) М 26.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 103705.
20. БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц

Хэвлэлийн газар: УБ Ус цаг уурын хэвлэх 1975Шифр: 26.22(1) Б 82.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 806269, 103703.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424