Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"ус судлал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Гантөмөр М
  Дариймаа Д
  Кутырин И.М., Беличе...
  Попов В.Н
  Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, ...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 200 бичлэг олдлоо.
|
Байгалийн ус давсны химийн шинжилгээний арга

Зохиогч: Дариймаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 24.4 Д 35.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын уур амьсгал гадаргын усны нөөцийн атлас

Зохиогч: Жамбаажамц Б; Бат Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 1983
Шифр: 26.22 Б 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль бодисыг анх суралцах бичиг

Зохиогч: Лүнг-Очир.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1931
Шифр: 20 Л 87.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Монгол орны усны нөөц

Зохиогч: Гантөмөр М; Надмид Х; Цэнд-Ядам П; Чагнаа Н.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 26.22 М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Усны баялгийн хамгаалах нь орчин үеийн чухал асуудал

Зохиогч: Кутырин И.М., Беличенко Ю.П.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 26.22 К 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2).Манай эрдэмтэд Боть-10 Байгалийн ус, геологи орчны судалгаа

Зохиогч: Батсүх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2004
Шифр: 72+26.35 М 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны геоэкологийн асуудал №04

Зохиогч: -- МУ.ШУА. Геоэкологийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны геоэкологийн асуудал: №03

Боть/Цуврал: Цувр. 3
Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №2 ШУА-Геоэкологийн хүрээлэн

Боть/Цуврал: Цувр. 2
Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 72+20.1 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүрээлэн буй орчны химийн анализ

Зохиогч: Дорж Д; С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 20.1+24.4 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (13),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (11).

Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Зөвлөмж-1

Зохиогч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, А.Дулмаа, Г.Юмчмаа, М.Алтанцэцэг, Б.Батцэцэг.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 74.264.4 С 59.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Сурагчийн гарын авлага-1

Зохиогч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, А.Дулмаа, Г.Юмчмаа, М.Алтанцэцэг, Б.Батцэцэг.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 74.264.4+20я2 С 59.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Усны уурын конденсаци

Зохиогч: Цоозол М; Н.Батсүх, Г.Сарантуяа, Д.Энхбат, С.Эрдэнэсүх.


Хэвлэлийн газар: УБ Мастер принт 2005
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Усны задлан шинжилгээний хими ба дүн боловсруулалт

Зохиогч: Туваанжав Г; Д.Мөнхзул, Л.Долгоржав.


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст харгана 2006
Шифр: 24.1+26.22 Т 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Ус цаг уурын хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, эрдмийн ажлын замнал 1966-2006

Зохиогч: Нацагдорж Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006
Шифр: 26.23 Н 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бүтээл Тусгай дугаар


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006
Шифр: 72+26.23 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Сэлэнгэ мөрний гидрохими

Зохиогч: Мөнгөнцэцэг А. -- МУИС. Химийн факультет


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 26.22 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Монголын рашаан

Зохиогч: Маринов Н.А; Попов В.Н; Толстихин Н.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1949
Шифр: 26.22(1) М 26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц


Хэвлэлийн газар: УБ Ус цаг уурын хэвлэх 1975
Шифр: 26.22(1) Б 82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).