Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Гантуяа Х.
  Намнандорж О
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 5 бичлэг олдлоо.
|
Намнандорж О Б.1

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2003
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (2).

Намнандоржийн бүтээлийн эмхэтгэл: Боть-2

Боть/Цуврал: Б. 2
Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2003
Шифр: 26.89/1/г/ Н 26.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Архангай аймгийн түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох асуудалд/ түүхэн газарзүйн судалгааны аргаар/ Магистрын ажил

Зохиогч: Гантуяа Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 63.4/1-М1/л6 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Намнандорж О Б.2

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2003
Шифр: 26.89/1/г Н-26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3).Архангай аймгийн түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох асуудалд/ түүхэн газарзүйн судалгааны аргаар/ Магистрын ажил

Зохиогч: Гантуяа Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 63.4/1-М1/л6 Г-21.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).