Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Отгонжаргал Д.
  Сарангэрэл З.
  Тогтуур Б.
  Хандхүү Н.
  ЭЗС.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 24 бичлэг олдлоо.
|
Татварын зөрчил,түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс.- Магистрын ажил

Зохиогч: Баянтөр Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 65.261.4 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын бүртгэл, тайлагнал Магистрын ажил

Зохиогч: Энхзул Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.261.4 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татвар хураалтын түвшинг сайжруулах нь Магистрын ажил

Зохиогч: Дуламжаргал С. -- ЭЗС- Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 65.261.4 Д-64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын албаны байцаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх арга зүй.- Магистрын ажил

Зохиогч: Цэрэндулам Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2001
Шифр: 65.9(1)261.3 Ц-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын хураалт, үйлчилгээнд зарим математик загвар ашиглах нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Баярсайхан С.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 65.261.4 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хяналт шалгалт, зөрчлийг илрүүлэх арга зам.- Магистрын ажил

Зохиогч: Нарантуяа Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Н-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам.- Магистрын ажил

Зохиогч: Тогтуур Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Т-43.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын бүртгэл, хяналтын зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Сарангэрэл З.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 С-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Энхтуяа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.261.4 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татвар хураалт үйлчилгээний өнөөгийн байдал, түүнийг боловсронгуй болгох нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Цогзолмаа Р.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Ц-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Үнэ цэнэтэй томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн татварын орлого, төсвийн орлого бүрдүүлэхэд нөлөөлөх нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ганбаатар Н.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нэмүү өртгийн албан татварын зохицуулалт, ногдуулалт, төлөлтийн өнөөгийн байдал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Эрдэнэцэцэг Б. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын эдийн засагт албан татварын гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.- Магистрын ажил

Зохиогч: Өтебай С. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 Ө-97.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хяналт шалгалт түүнийг сайжруулах арга зам.- Магистрын ажил

Зохиогч: Отгонзаяа С. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын ихээхэн зөрчилтэй аж ахуйн нэгжүүдийн татварын хяналт шалгалт, түүний үр дүн.- Магистрын ажил

Зохиогч: Оюунчимэг Г. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.9(1)261.3 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын ногдуулалт, хураалтын зохион байгуулалтыг сайжруулах асуудал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Нарантуяа Л. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 65.99(1)261.3 Н-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгоход нягтлан бодох бүртгэлийг ашиглах.- Магистрын ажил

Зохиогч: Хонгорзул Д. -- ЭЗДС


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 65.052 Х-45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, төлбөрийн асуудал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Отгонжаргал Д. -- ЭЗС-Эдийн засгийн онолын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 65.011+65.261.4 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын хяналт шалгалтын ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь.- Магистрын ажил: Е341400

Зохиогч: Хандхүү Н. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 65.261.4 Х-22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Татварын бодлогоор гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг урамшуулах асуудал.- Диссертаци.F310500

Зохиогч: Энхбаяр Гүнчин-Ишийн.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2004.-
Шифр: 65.261.4 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).