Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баттуяа Д.
  Батцэцэг Б.
  Мэргэжлийн дидактики...
  Цэцэгмаа Х.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Суралцагчийн аффектив чадварыг үнэлэх асуудалд Магистрын ажил: Е149400

Зохиогч: Баттуяа Д. -- Мэргэжлийн дидактикийн сургалт судалгааны төв


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 74.202 Б-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгалийн ухааны нэгдмэл хичээлийн киррикюлимийн агуулгад хийсэн харьцуулсан судалгааны дүнгээс Магистрын ажил: Е149400

Зохиогч: Батцэцэг Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 74.202 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Програм хангамжийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил: Е460108

Зохиогч: Цэцэгмаа Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 32.973-018.2 Ц-97.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).