Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"програм хангамж"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батханд Т
  Батханд Т., Батгэрэл...
  Дэлгэржав П
  Дэлгэржав П., Оюунсү...
  Цэдэвсүрэн Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 145 бичлэг олдлоо.
|
Си програмчлал

Зохиогч: Цэдэвсүрэн Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973-018.1 Ц 93.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (4).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Microsoft Office World 2007 Бие даан судлах

Зохиогч: Батханд Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Microsoft Office Excel 2007 Бие даан судлах

Зохиогч: Батханд Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).JAVA тун хялбархан

Зохиогч: Кавал Т.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 32.973 К 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Бизнесийн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Хүн ба компьютерийн харилцаа Програм хангамжийн зохиомж

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973-018.2 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Adobe Flash CS3 Professional Хэрэглэгчийн хөтөч

Зохиогч: Түмэнжаргал А.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 32.973.26-018. 8 T 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Microsoft Excel 2007 Алхам алхмаар

Зохиогч: Болормаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Хаан принтинг 2008
Шифр: 32.973.26-018.2 Б 55.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Microsoft Office PowerPoint 2007 Бие даан судлах

Зохиогч: Батханд Т., Батгэрэл Т.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Алгоритм зохиох арга зүй

Зохиогч: Намсрай Ю.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 22.12я2 Н 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).

Өгөгдлийн сан удирдах систем - MS Access

Зохиогч: Эрдэнэчимэг Ж., Энхтуул Б. -- Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973.202я73 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Power Point 2010 Зургаар тайлбарласан нүдээр ойлгох ном

Зохиогч: Дэлгэржав П., Оюунсүрэн С.


Хэвлэлийн газар: УБ Об пресс 2011
Шифр: 32.973.26-018.2 Д 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Excel 2010 Зургаар тайлбарласан нүдээр ойлгох ном

Зохиогч: Дэлгэржав П., Оюунсүрэн С.


Хэвлэлийн газар: УБ Об пресс 2011
Шифр: 32.973.26-018.2 Д 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Word 2010 Зургаар тайлбарласан нүдээр ойлгох ном

Зохиогч: Дэлгэржав П.


Хэвлэлийн газар: УБ Об пресс 2010
Шифр: 32.973.26-018.2 Д 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Access 2010 Зургаар тайлбарласан нүдээр ойлгох ном

Зохиогч: Дэлгэржав П.


Хэвлэлийн газар: УБ Об пресс 2010
Шифр: 32.973.26-018.2 Д 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).MS Access-Мэдээллийн сан удирдах систем

Зохиогч: Чимгээ Д; Ж.Эрдэнэчимэг, Б.Энхтуул.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2011
Шифр: 32.973-018.2я73 Ч 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (5).

ArcGIS-ийг эхлэх нь


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 32.973.26-018.2 А 76.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Microsoft Offce XP Компьютер хэрэглэгчдийн гарын авлага

Зохиогч: Анхтуяа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Сэлэнгэпресс 2008
Шифр: 32.973.26-018.2 А 66.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

NETFPGA ашигласан эмбеддэд рүтэр ба түүний аюулгүй байдлын шийдэл Магистрын ажил

Зохиогч: Тэгшжаргал Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 32.973.202-04 Т-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).NETFPGA ашигласан файрвол төхөөрөмжийн шийдэл Магистрын ажил

Зохиогч: Оюуномин Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 32.973.202-04 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Англи өгүүлбэрт дүйх Монгол өгүүлбэр үүсгэх модуль Магистрын ажил

Зохиогч: Нанзадрагчаа Д. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 81.2Анг Н-28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).