Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 6 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Нуурын амьдрал

Зохиолч: Дулмаа А.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985Шифр: 28.082 Д 64.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 806903, 208957.
2. Ус судлал

Зохиолч: Даваа Г., Оюунбаатар Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2010Шифр: 26.22 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029092, 1026457.
3. Хяргас нуурын усны олон жилийн балансад усан цахилгаан станцуудын үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05210201

Зохиолч: Дашлхам Б. -- МУИС-ХШУИС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.- Шифр: 26.222.6 Д-39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305933.
4. Бөөцагаан, Орог, Олгой нууруудын гадаргын талбайн өөрчлөлтийн судалгаа Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е05320201

Зохиолч: Түвшин Г. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 26.82 Т-733.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306207.
5. Дархан-Уул аймаг дахь булан нуурын усны экологийн төлөв байдлын физик-химийн үнэлгээ Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил ЕО5210201

Зохиолч: Баасанжав Зоригтын. -- МУИС. ХШУИС Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2022Шифр: 26.222.6(1-М 19) Б 109.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306981.
6. Бөөцагаан, Орог, Олгой нууруудын гадаргын талбайн өөрчлөлтийн судалгаа Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е05320201

Зохиолч: Түвшин Г. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 26.82 Т-733.Төлөв: Цахим номын сан (1). Байрлал: 316207.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424