Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ганпүрэв Д.
  Должин Н.
  МТС-Компьютер мэдээл...
  НШУС- Сэтгэл судлал,...
  Эрдэнэцогт Н.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 5156 бичлэг олдлоо.
|
Оюутан, магистрантын бие даалтын ажил, тавигдах шаардлага

Зохиогч: Төртогтох Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Mongolina 2010
Шифр: 74.58+74.6 Т 59.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Математикийн загварчлах цогц чадамж төлөвшүүлэх асуудалд

Зохиогч: Дэнсмаа Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 74.202 Д-92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Өсвөр насны хүүхдийн эрсдэлт зан үйлийг судалсан нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Должин Н. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012.-
Шифр: 88.8 Д-47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Өсвөр насны хүүхдийн ёс суртахууны хүмүүжил Магистрын ажил

Зохиогч: Сувд-Эрдэнэ С. -- НШУС- Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 87.77 С-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Найруулгын төрөл зүйл бүрт тоочих хэв маягийг хэрэглэх онцлог Магисртын ажил

Зохиогч: Баасанжаргал Б. -- МХСС-Хэл шинжлэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 81.2Мон-5 Б-10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Атом, цөмийн аналитик аргуудаар нүүрсэн дэх Sc, Ga, Ge зэрэг ховор элемент тодорхойлох асуудалд Магистрын ажил

Зохиогч: Золбадрал Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 22.383 З-64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дипломат ажиллагаанд сэтгэл зүйн онцлогийг харгалзан үзэх нь Магистрын ажил

Зохиогч: Тамир С.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 66.4 Т-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хувиралд орсон чулуулгийн дээжүүд дэх рентген спектрийн судалгаа Магистрын ажил

Зохиогч: Шинэхүү С. -- ФЭС-Цөмийн физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 22.344 М-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Англи өгүүлбэрт дүйх Монгол өгүүлбэр үүсгэх модуль Магистрын ажил

Зохиогч: Нанзадрагчаа Д. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 81.2Анг Н-28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).365 нм долгионы муж дахь нарны хэт ягаан цацрагийн эрчим Магистрын ажил: Е441200

Зохиогч: Түвшинжаргал Б. -- ФЭС-Геофизикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 22.383 Т-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Билгүүн агуулга удирдах систем Магистрын ажил

Зохиогч: Жавхлан Р. -- МТС-Компьютер мэдээллийн технологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 32.973.202 Ж-11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Холимог тодорхойлогч шинжээр вормыг ялгах систем Магистрын ажил

Зохиогч: Эрдэнэцогт Н. -- МТС-Холбооны технологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 32.973.26-018.2 Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гурвалсан дүрэмт үгийн аймгийн тэмдэглүүр Магистрын ажил

Зохиогч: Золжаргал М. -- МТС-Компьютер мэдээллийн технологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 32.973-018.1 З-64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цамын цагаан өвгөний дохио зангааны утга тайлал Магистрын ажил

Зохиогч: Лхагвадолгор Х. -- МХСС-Урлаг судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 88.53+81/1/ Л-87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Торгууд Гэвш Лувсанняндагийн "Үйлийн үрийн тодорхой толь" бүтээлийн шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиогч: Түдэвдорж Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 86.35 Т-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гэр хорооллын хашааны газрын хөрөнгийн эрхийн бүртгэлжүүлэлт, цаашдын хандлага Магистрын ажил: Е341100

Зохиогч: Ганпүрэв Д. -- ГГС-Хот төлөвлөлт-Газар зохион байгуулалтын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 67.407 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нислэгийн аюулгүй байдлыг радарын мэдээгээр хангах нь Магистрын ажил

Зохиогч: Одгариг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 39.57 О-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арвайхээр хотын хөрсний бохирдлын судалгаа Магистрын ажил: Е420202

Зохиогч: Оюун-Эрдэнэ Д. -- ББТС-Микробиологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 40.3 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тэнцэтгэл бишийн урвалт Магистрын ажил

Зохиогч: Ариунаа Л. -- МКС-Математик анализын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 22.193 А-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гол мөрний мөсний үзэгдэл үүсэх хугацаа, прогнозын аргазүй Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхцэцэг Р.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 26.23 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).