Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Билгүүн Ж.
  Лхамролом Ц.
  МУИС-ХШУИС
  Цэнд-Аюуш Ш.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Өгөгдлийн уурхайг хөлбөмбөгийн тааварт ашиглах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е 524300

Зохиогч: Цэнд-Аюуш Ш. -- МУИС-ХШУИС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 32.973-018.2 Ц-95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уламжлалт архитектураас ухаалаг архитектурт. Судалгаа ба хэрэгжүүлэлт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е 524300

Зохиогч: Билгүүн Ж. -- МУИС-ХШУИС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 32.973-018.2 Б-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е 524300

Зохиогч: Лхамролом Ц. -- МУИС-ХШУИС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 32.973-018.2 Л-87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).