Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  XSHUS
  Билгүүн Жаргалсайхан...
  Лхамролом Цоодолын
  Цэнд-Аюуш Шаравдоржи...
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 6 бичлэг олдлоо.
|
Өгөгдлийн уурхайг хөлбөмбөгийн тааварт ашиглах нь Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон ажил Е524300

Зохиогч: Цэнд-Аюуш Шаравдоржийн. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Ц 95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уламжлалт архитектураас ухаалаг архитектурт: Судалгаа ба хэрэгжүүлэлт Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е524300

Зохиогч: Билгүүн Жаргалсайханы. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Б 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон ажил Е524300

Зохиогч: Лхамролом Цоодолын. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Л 87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уламжлалт архитектураас ухаалаг архитектурт: Судалгаа ба хэрэгжүүлэлт Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е524300

Зохиогч: Билгүүн Жаргалсайханы. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Б 48.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Өгөгдлийн уурхайг хөлбөмбөгийн тааварт ашиглах нь Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон ажил Е524300

Зохиогч: Цэнд-Аюуш Шаравдоржийн. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Ц 95.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон ажил Е524300

Зохиогч: Лхамролом Цоодолын. -- МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 32.973-018.2 Л 87.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).