Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"компьютерийн бүтэц"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баатарбилэг А., Пүрэ...
  Болормаа Д
  Гармаа Д
  МУИС.Математик Компь...
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 5 бичлэг олдлоо.
|
Алгоритмчлал ба програмчлал 1

Зохиогч: Гармаа Д. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 22.12 Г 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Алгоритмчлал ба программчлал

Зохиогч: Гармаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1999
Шифр: 22.12 Г 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (60),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (26).

Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт, ассемблер хэл

Зохиогч: Баатарбилэг А., Пүрэв Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2011
Шифр: 32.973-018.1 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (13),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (3).

Microsoft Windows XP, Internet, Microsoft Word 2003 Алхам алхмаар

Зохиогч: Болормаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 32.973.202 Б 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Компьютерийг эхнээс нь зөв ашиглах нь


Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар хот "Адмон" ХХК 2013 он
Шифр: 32.97 К-63.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1).