Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    НУУТ
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
История стран Азии и Африки в средние века


Хэвлэлийн газар: Орос Московского университета 1968
Шифр: 63.3(0)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История стран Азии и Африки в средние века: Часть 2

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Орос МГУ 1987
Шифр: 63.3/5/4я73/И-90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).