Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Фрэзер Д.Д.
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Атеизм и религия: Вопросы и ответы 1988


Хэвлэлийн газар: Орос Полит. издат 1988
Шифр: 86/А-92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Золотая ветвь: Исследование магии и религии

Зохиогч: Фрэзер Д.Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Политиздат 1983
Шифр: 86.31/Ф-93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).