Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 22 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Эрдэм шинжилгээний бичиг №189/15/ Политологи-1

Хэвлэлийн газар: УБ 2002 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (4). Байрлал: 70516, 5062795, 2011687.
2. Ислам шашин философи казахуудын нийгмийн сэтгэлгээ шүтлэг

Зохиолч: Жамбал А.

Хэвлэлийн газар: УБ ГЯХ 1999Шифр: 86.38 Ж 23.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5063532, 1011911.
3. Ислам шашин Их, дээд сургуульд "Шашин судлалын" хичээл үзэж буй оюутнуудад зориулсан гарын авлага

Зохиолч: Жамбал А. -- МУ-ын ШУА. Философи, социологи, эрхийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2005Шифр: 86.38я2 Ж 231.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 832090, 5036158, 1017310.
4. Исламын шашин

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 86.38 И 871.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 833021, 5036352, 1017411.
5. Арабы, Ислам и Арабский халифат в раннее средневековые

Зохиолч: Беляев Е.А.

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1965Шифр: 63.3(6Ар)/Б-44.Төлөв: НУУТ (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1602, 49418.
6. История религий востока Учебное пособие для вузов

Зохиолч: Васильев Л.С.

Дахин хэвлэлт: 4-е изд.Хэвлэлийн газар: M Феникс 1999Шифр: 86.39 В-19.Төлөв: НУУТ (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 9104, 83152.
7. История религий востока

Зохиолч: Васильев Л.С.

Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1983Шифр: 86.38/В-19.Төлөв: НУУТ (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 7525, 4895.
8. Ислам

Зохиолч: Максуд Р.

Хэвлэлийн газар: М Фаир пресс 2000Шифр: 86.38 М-15.Төлөв: НУУТ (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 9352, 83435.
9. Ислам: Словарь атеиста

Хэвлэлийн газар: Орос Издательсвто политической литературы 1988Шифр: 86.38/И-87.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 70165, 7530, 193397.
10. Книга о коране его происхождении и мифологии

Зохиолч: Климович Л.И.

Хэвлэлийн газар: М Политической литературы 1986Шифр: 86.38 К-49.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 36799.
11. Ислам:Религия, общество, государство

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1984Шифр: 86.38/И-87.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 70793.
12. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма

Зохиолч: Чураков М.В.

Хэвлэлийн газар: Орос Наука главная редакция восточной литературы 1990Шифр: 63.3/6//Ч-93.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 80027.
13. Арабески истории. Кн.1. Русский взгляд

Зохиолч: Гумилёва М.Л.

Хэвлэлийн газар: Орос Ди-Дик 1994Шифр: 63.5/2//Г-94.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 81254.
14. Религии современности. История и вера

Зохиолч: Антес П.

Хэвлэлийн газар: Орос Прогресс-Традиция 2001Шифр: 86.3/А-72.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 84104.
15. Гүн утгатай үгс

Зохиолч: Нурси Б.Н.

Хэвлэлийн газар: УБ Kutab 2013Шифр: 86.38 Н 83.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5049511, 1022658.
16. Ислам шашны нийгмийн ба төрийн үзэл сургаал: Монгол дахь Ислам шашин.-

Зохиолч: Салих М.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.- Шифр: 86.38 С-22.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304489.
17. Израиль

Зохиолч: Батболд Д., Оюунсүрэн С.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принтинг 2013Шифр: 63.3(5Изр) Б 332.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 833231, 5053705, 2016943.
18. Мировая экономика и международные отношения Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл

Зохиолч: -- Мировая экономика и международные отношения

Боть/Цуврал: Мировая экономика и международные отношения №6 2013 ИюньХэвлэлийн газар: Москва Изд-во Наука 2013Шифр: 72+65.5 М-58.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 228.
19. История религий Лекции и хрестоматия: Учеб. пособие

Зохиолч: Поликарпов В.С.

Хэвлэлийн газар: М Гардарика 1997Шифр: 86.3 П-49.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1585987.
20. Введение в религиоведение Теория, история и современные религии

Зохиолч: Радугин А.А.

Хэвлэлийн газар: М Центр 1999Шифр: 86.3 Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 1586585.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424