Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"дом"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  МУБИС Монгол судлалы...
  СУИС. МУИС-ийн Монго...
  Сухомлинский В.А.
  Түдэв Л
  Ширэндэв Ц
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 13 бичлэг олдлоо.
|
Аман зохиол судлал 1-12 дэвтэр: Б.9


Хэвлэлийн газар: УБ 1975
Шифр: 82.3М А 51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Монгол шашин суртахууны тойм Хуучин Монгол бичгээр

Зохиогч: Ён суг.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Хэвлэлийн газар: Өвөр Монгол Хэвлэлийн хороо 1992
Шифр: 63.3Өвөр Ё 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголчуудын дом

Зохиогч: Сайнцогт В.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1999
Шифр: 86.41 С 17.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол зөгнөл

Зохиогч: Түдэв Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2007
Шифр: 82(1) Т 75.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Шинэ Монгол ном

Зохиогч: Ширэндэв Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ JKC 2010
Шифр: 92(1) Ш 68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Материалы литературного музея Пушкинского дома

Зохиогч: Чехов А.П.


Хэвлэлийн газар: Орос Наука.Ленинградское отделение 1982
Шифр: 83.3(2)/Ч-56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Воспитание детей в труде

Зохиогч: Свадковский И.Ф.


Хэвлэлийн газар: Орос Академии Педагогических Наук РСФСР 1955
Шифр: 74.9/С-24.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Молодёжный календарь 1987


Хэвлэлийн газар: Орос Политиздат 1986
Шифр: 22.61/М-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Письма к сыну: Книга для учащихся

Зохиогч: Сухомлинский В.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1987
Шифр: 87.717/С-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Алтан гишүү

Зохиогч: Фрэйзер Ж. Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2011
Шифр: 86.41 Ф 93.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (16),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол судлалын чуулган Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл №12/47/: Дэвт. 1-28

Зохиогч: -- МУБИС Монгол судлалын сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2012
Шифр: 72 М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Б.II(V): Соёл урлаг судлалын сан хөмрөг: Соёл, урлагийн судалгаа

Зохиогч: Дулам С. -- СУИС. МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2018
Шифр: 71.0 Д 642.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Тотем ба Табу Зэрлэг болон неврозтой хүмүүсийн сэтгэлийн адилсал

Зохиогч: Фройд З.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Монсудар 2009
Шифр: 88.4 Ф 91.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).