Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"диплом"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ариунжаргал Т.
  Баярцэнгэл Э.
  Баярцэцэг Д.
  Мөнхмишээл Р.
  Туяа И.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 349 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний зохиолын найруулга

Зохиогч: Баттогтох Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 72+81.2-5 Б 34.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчныг хамгаалах хууль, эрх зүйн зарим асуудал, Монгол улс Магистрын ажил

Зохиогч: Баярмаа С.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 67.407/1/ Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөрөнгийн зах зээлийг өргөжүүлэх боломж

Зохиогч: Майцэцэг Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 65.262.2 М-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олон улсын бирж дээрх Монгол улсын үндэсний компаний үнэт цаасны үнийг таамаглах нь

Зохиогч: Очир-Эрдэнэ О.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.2 О-60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны зээлийн багцын оновчтой бүтцийг багц сонголтын тооцоо ашиглан тодорхойлох нь/Голомт банкны жишээн дээр

Зохиогч: Болор-Эрдэнэ Э.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.1 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ухаа худаг ордны нүүрсний коксжих чанарын судалгаа

Зохиогч: Алдарбаяр Б.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 35.512 А-44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны хөрвөх чадвар, түүний үнэлгээг сайжруулах боломж

Зохиогч: Ариунжаргал Т.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.1 А-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкуудын өрсөлдөөн, түүний стратеги.-

Зохиогч: Туяа И.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2012
Шифр: 65.262.1 Т-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цагаачлалын асуудлаархи Монгол улсын бодлого ба түүний эрх зүйн зохицуулалт

Зохиогч: Мандахай Л.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 67.412/1/+66.3/1/6 М-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Модлог ургамлын in vitro судалгаа

Зохиогч: Мөнхцэцэг Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 43 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол, Англи хэлний үйл явц ба илэрхийлэх өгүүлбэрийн үйлдэгч, сэдэгчийн тухай

Зохиогч: Эрдэнэ-очир Т.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 81.2Мон Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Компаний зардал үр дүнгийн шинжилгээ түүний хамаарлыг тодорхойлох нь

Зохиогч: Ганзориг Г.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.290-86 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд гаалийн татварын бодлогын үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь

Зохиогч: Мөнхмишээл Р.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.428+65.261.4 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны үеийн зардлын бүртгэл ба тайлагналын асуудал

Зохиогч: Рэгзэдпил С.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.304.11 Р-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын уул уурхайн салбарын татварын орчны судалгаа

Зохиогч: Баярцэнгэл Э.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.304.11/1/ Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).НҮБ-ын Далайн эрх зүйн конвенци, далайд гарцгүй орнуудын эрх зүйн байдал ба монгол улс

Зохиогч: Оргилцогцлох Э.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 66.4(0)+26.221 О-41.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээнд хэрэглэх систем үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн онцлог

Зохиогч: Цэрэннадмид Б.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.261 Ц-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны хүүний эрсдлийн удирдлагыг сайжруулах зарим асуудал

Зохиогч: Амармөрөн Т.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.1 А-51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улс төрийн авилга ба нам

Зохиогч: Баярцэцэг Д.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 66.6 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрэл банкны зээлийн эрсдлийн удирдлагыг сайжруулах нь Магистрын ажил.Е340400

Зохиогч: Оюун-Эрдэнэ Н. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.2 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).