Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"геологи"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Доржготов Д
  Жамъяндорж Ө
  Жанчив Г., Баасан Т
  Лүнг-Очир
  МУИС
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 393 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний сонсгол 3(44)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №8 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №9 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №13 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1968
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №40

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1974
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол 2(43)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Үл анзаарагдах үнэт баялаг

Зохиогч: Жанчив Г., Баасан Т.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 26.3 Б 10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүн ба чулуун мандал

Зохиогч: Жамъяндорж Ө.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 26.323 Ж 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Галт уулс ба газар хөдлөхийн учир

Зохиогч: Лүнг-Очир.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1931
Шифр: 20 Л 84.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Байгаль бодисыг анх суралцах бичиг

Зохиогч: Лүнг-Очир.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1931
Шифр: 20 Л 87.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Монголын геологийн асуудал 6


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1986
Шифр: 26.3 М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг 1-28 дэвтэр


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дэлхийн геологийн хөгжлийн түүхэн товчоон (Түүхэн геологийн хичээлийн унших бичиг)

Зохиогч: Пэрлээ А.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 26.3 П 97.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №192(5) Геологийн асуудлууд


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл №3(11)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1996
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Геофизикийн цогцолбор арга, түүний хэрэглээ Хоёрдугаар дэвтэр

Зохиогч: Дугараа П. -- МУ.ШУ.ТИС.Геологийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Минжит гол 2003
Шифр: 26.2 Д 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Эрдэм шинжилгээний бичиг: №99/1(1)

Зохиогч: Ж.Бямба; Д.Бат-Эрдэнэ; А.Пэрлээ; Я.Болд; Л.Жаргал.

Боть/Цуврал: №99/1(1)
Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг 1(13)


Хэвлэлийн газар: 1991
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хатуу ашигт малтмалын ордын эрэл

Зохиогч: Доржготов Д.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-н хэвлэх 2003
Шифр: 26.325 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Геологийн аялалыг удирдах комиссуудын гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 1967
Шифр: 26.3 Г 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).