Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"газарзүйн түүх"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Максаковский В.П
  Одхүү Н
  Рерих Н.К
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Түүхэн газарзүй Глобальчлал бол газарзүйн нээлтийн үр дагавар

Зохиогч: Максаковский В.П.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 26.8г М 158.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Азийн зүрх

Зохиогч: Рерих Н.К.


Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2010
Шифр: 86.35+26.8г Р 42.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Газарзүйн тойм

Зохиогч: Одхүү Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Арангат Баянгол 2013
Шифр: 26.8г О-20.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Газарзүйн тойм

Зохиогч: Одхүү Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Арангат Баянгол 2013
Шифр: 26.8г О-20.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).