Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"байгаль орчин"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Вингард Ж.Р., Одгэрэ...
  Монгол улсын засгийн...
  Мөнхсайхан Ц., Оюунч...
  Никитин Д.П
  Цолмон Р., Цоозол М
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 142 бичлэг олдлоо.
|
Шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, байгаль ба хүн

Зохиогч: Никитин Д.П; Ю.В. Новиков; Г.П. Зарубин.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 20.1 Н 62.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологийн эрх зүй: Схемчилсэн тайлбар

Зохиогч: Оюунтунгалаг П.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 2003
Шифр: 67.407 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Стандарт, чанарын суурь асуудал I дэвт

Зохиогч: Чилхаасүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 65.49-80 Ч 615.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Хүрээлэн буй орчны химийн анализ

Зохиогч: Дорж Д; С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 20.1+24.4 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (10).

Байгаль орчны асуудлаархи монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын конвенц

Зохиогч: -- МУ-ын байгаль орчны яам


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 66.4(0) Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи-тогтвортой хөгжил: Ой Дугаар-3


Хэвлэлийн газар: УБ ЕНКО 1998
Шифр: 20.18 Э 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Сонирхолтой физиологи

Зохиогч: Сергеев Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 28.073 С 32.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тогтвортой хөгжилд хүрэх замд Байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм

Зохиогч: Адьяасүрэн Ц; Шагдарсүрэн Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 1997
Шифр: 60.55 А 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль орчны эдийн засаг ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент

Зохиогч: Ыханбай Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.04 И 10.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгалийн урласан үлгэрийн баатрууд

Зохиогч: Дэмбэрэл Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1990
Шифр: 85.12 Д 90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгалийг хайрлан эзэмшье

Зохиогч: Вишнякова Г.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 20.1 В 55.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах асуудал

Зохиогч: Баярмагнай Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 65.04 Б 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны бүс нутгийн байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээг таниулах арга зүй, Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-Орчин Бүлэг сэдэв: Манай орны байгаль

Зохиогч: Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 74.202.5+20(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй, бага, хүн байгаль, би ба агаар, зөвлөмж -ll

Зохиогч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, М.Алтанцэцэг, Г.Юмчмаа, Б.Батцэцэг, Э.Даваахүү.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 74.202.4 С 59.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Байгаль орчны эрх зүй

Зохиогч: Мөнхсайхан Ц., Оюунчимэг Т.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 67.407 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Амьд биеийн хөгжлийг таниулах аргазүй: Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-орчин, Бүлэг сэдэв: Ургамал бидний орчин, Зөвлөмж-1

Зохиогч: Ц.Дашдолгор, Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.


Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2009
Шифр: 74.264.4+28.5 А 57.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монгол орны бүс нутгийн байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээг таниулах арга зүй: Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-Орчин Бүлэг сэдэв: Манай орны байгаль, Зөвлөмж-3

Зохиогч: Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.


Хэвлэлийн газар: УБ ВСI ХХК 2009
Шифр: 74.202.6+20(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монгол улсын хүний хөгжлийн илтгэл: Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү Байгаль орчин, хүний хөгжил

Зохиогч: -- Монгол улсын засгийн газар


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65 M 692.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (7).

Уншлаганд гарсан (1).

Монголын байгаль орчны хууль тогтоомж Онол практик

Зохиогч: Вингард Ж.Р., Одгэрэл П.


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 67.407(1) В 48.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Төвийн бүсийн аймгуудын байгаль орчны төлөв байдал ба хандлага, менежмент

Зохиогч: Цолмон Р., Цоозол М.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2010
Шифр: 26.82 Ц 76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).