Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 123 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, байгаль ба хүн

Зохиолч: Никитин Д.П; Ю.В. Новиков; Г.П. Зарубин.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985Шифр: 20.1 Н 62.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209505.
2. Экологийн эрх зүй: Схемчилсэн тайлбар

Зохиолч: Оюунтунгалаг П.

Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 2003Шифр: 67.407 О-63.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8014440, 1015052.
3. Стандарт, чанарын суурь асуудал

Зохиолч: Чилхаасүрэн О.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002Шифр: 65.49-80ц Ч-61.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (1), Нийгмийн ухааны ГНОФ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (17). Байрлал: 892526, 5031688, 1015429.
4. Хүрээлэн буй орчны химийн анализ

Зохиолч: Дорж Д; С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005Шифр: 20.1+24.4 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (14), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (11). Байрлал: 8015505, 8015492, 2011850.
5. Байгаль орчны асуудлаархи монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын конвенц

Зохиолч: -- МУ-ын байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ 1998Шифр: 66.4(0) Б 17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1010020.
6. Экологи-тогтвортой хөгжил: Ой Дугаар-3

Хэвлэлийн газар: УБ ЕНКО 1998Шифр: 20.18 Э 38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1028330.
7. Сонирхолтой физиологи

Зохиолч: Сергеев Б.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988Шифр: 28.073 С 32.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1010025.
8. Газрын тосны тухай бичихуй Эрчим хүч ба хөгжлийн асуудлаар сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 26.343.1+65.304 Г 16.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 86271, 2012037.
9. Тогтвортой хөгжилд хүрэх замд Байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм

Зохиолч: Адьяасүрэн Ц; Шагдарсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 1997Шифр: 60.55 А 29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1028281.
10. Байгаль орчны эдийн засаг ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент

Зохиолч: Ыханбай Х.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005Шифр: 65.04 И 10.Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5069927, 2012595.
11. Байгалийн урласан үлгэрийн баатрууд

Зохиолч: Дэмбэрэл Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1990Шифр: 85.12 Д 90.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 107763.
12. Байгалийг хайрлан эзэмшье

Зохиолч: Вишнякова Г.И.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988Шифр: 20.1 В 55.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 801, 107601.
13. Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах асуудал

Зохиолч: Баярмагнай Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 1985Шифр: 65.04 Б 38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 106781.
14. Монгол орны бүс нутгийн байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээг таниулах арга зүй, Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-Орчин Бүлэг сэдэв: Манай орны байгаль

Зохиолч: Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 74.202.5+20(1) М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 2012901.
15. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй, бага, хүн байгаль, би ба агаар, зөвлөмж -ll

Зохиолч: Ц.Даржаа, Б.Бурмаа, М.Алтанцэцэг, Г.Юмчмаа, Б.Батцэцэг, Э.Даваахүү.

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 74.202.4 С 59.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 2012911.
16. Байгаль орчны эрх зүй

Зохиолч: Мөнхсайхан Ц., Оюунчимэг Т.

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 67.407 М 81.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Нийгмийн ухааны ГНОФ (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8018087, 555520, 2013332.
17. Амьд биеийн хөгжлийг таниулах аргазүй: Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-орчин, Бүлэг сэдэв: Ургамал бидний орчин, Зөвлөмж-1

Зохиолч: Ц.Дашдолгор, Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.

Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2009Шифр: 74.264.4+28.5 А 57.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 2013607.
18. Монгол орны бүс нутгийн байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээг таниулах арга зүй: Боловсролын түвшин: Бага, Хичээл: Хүн-Орчин Бүлэг сэдэв: Манай орны байгаль, Зөвлөмж-3

Зохиолч: Г.Нэргүй, Э.Мөнгөнтулга, Г.Пунсалпаамуу, А.Бямба, Б.Баярчимэг.

Хэвлэлийн газар: УБ ВСI ХХК 2009Шифр: 74.202.6+20(1) М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 2013602.
19. Монгол улсын хүний хөгжлийн илтгэл 2011 Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү:Байгаль орчин,хүний хөгжил

Зохиолч: -- Монгол улсын засгийн газар

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар 2011Шифр: ББК-65 M-695.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (7). Checked out (1). Байрлал: 897345.
20. Монголын байгаль орчны хууль тогтоомж: онол практик

Зохиолч: Вингард Ж.Р., Одгэрэл П.

Хэвлэлийн газар: УБ 2001Шифр: 67.407(1) В 48.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 9320079, 2021161.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424