Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"Т-Я"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Христианство. Т-Я


Хэвлэлийн газар: Орос Большая Российская энциклопедия 1995
Шифр: 86.37я2/Х-93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Христианство том 3 Энциклопедический словарь:Т-Я


Хэвлэлийн газар: Москва Большая Российская энциклопедия 1995
Шифр: 86.37я2 Х-93.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).