Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:" JavaScript"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bunce T
  Descartes A
  McPeak J
  Schwartz R.L
  Wall L
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 14 бичлэг олдлоо.
|
Javascript essentials

Зохиогч: Manger J.J.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1996
Шифр: 32.973/M-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Beginning java script

Зохиогч: Wilton P; McPeak J.

Дахин хэвлэлт: 3rd editionss
Хэвлэлийн газар: NY Wiley 2007
Шифр: 32.976 P-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Learning Perl

Зохиогч: Schwartz R.L; Christiansen T.

Дахин хэвлэлт: 2nd ed.ss
Хэвлэлийн газар: Cambridge O'Reilly & Associates 1997
Шифр: 32.973.26-018.1 S-39.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).JavaScript The determine guide

Зохиогч: Flanagan D.

Дахин хэвлэлт: 3rd editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O'REILLY & Associates, Inc 1998
Шифр: 32.973.26-018 F-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming the Perl DBI Database programming with Perl

Зохиогч: Descartes A; Bunce T.


Хэвлэлийн газар: Beijing O'Reilly 2000
Шифр: 32.976.26-018.2 D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Head first design patterns

Зохиогч: Freeman E; Freeman E; Sierra K; Bates B.


Хэвлэлийн газар: Beijing O'reilly 2004
Шифр: 32.973 H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Perl

Зохиогч: Wall L; Christiansen T; Orwant J.

Дахин хэвлэлт: 3rd Editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Atlas

Зохиогч: Wenz C.

Дахин хэвлэлт: 1st Editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2006
Шифр: 32.973.26-018.2 W-37.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Effective Perl Programming Writing Better Programs with Perl

Зохиогч: Hall J.N; Schwartz R.L; Randal L. Schwartz.


Хэвлэлийн газар: Reading, Massachusetts Addison- Wesley 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 H-19.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming perl

Зохиогч: Wall L; Schwartz R.L; Randal L. Schwartz.


Хэвлэлийн газар: Sebastopol O'Reilly & Associates, Inc 1991
Шифр: 32.973.26-018.1 W-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Web Services With Perl

Зохиогч: Ray R.J; Kulchenko P.


Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2003
Шифр: 32.973.26.018.2 R-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).CGI Programming with Perl

Зохиогч: Guelich S; Gundavaram Sh; Birznieks G.

Дахин хэвлэлт: 2nd Edition ss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 G-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Advanced Perl Programming

Зохиогч: Sriram Srinivasan.


Хэвлэлийн газар: Sebastopol O'Reilly 1997
Шифр: 32.973.26-018.1 S-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming the Perl DEI

Зохиогч: Descartes A; Bunce T.


Хэвлэлийн газар: Beijing O'Reilly & Associates 2000
Шифр: 32.973.26-018.1 D-46.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).