Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'se,phr:"Цувр.11"'
Хайлтын үр дүн