Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'pb:O"REILLY'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Marrs T
  Davis S.
  Flanagan D
  Garfinkel S
  Lowy J
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 15 бичлэг олдлоо.
|
Programming.NET Components

Зохиогч: Lowy J.


Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 2003
Шифр: 32.973 L-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).NET Framework Essentials

Зохиогч: Thai T; Hoang Q.Lam.

Дахин хэвлэлт: first editionss
Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 2001
Шифр: 32.973 T-44.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).JAVA IN A NUTSHELL A desktop quick reference

Зохиогч: Flanagan D.

Дахин хэвлэлт: 2ndss
Хэвлэлийн газар: Cambridge O"REILLY 1997
Шифр: 32.973.26-018.2 F-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Java SOA cookbook

Зохиогч: Hewitt E.


Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Perl

Зохиогч: Wall L; Christiansen T; Orwant J.

Дахин хэвлэлт: 3rd Editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Atlas

Зохиогч: Wenz C.

Дахин хэвлэлт: 1st Editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2006
Шифр: 32.973.26-018.2 W-37.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Java Network Programming

Зохиогч: Harold E.R.


Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 1997
Шифр: 32.973.26-018.2 E-46.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).JAVA ENTERPRISE IN A NUTSHELL A desktop quick reference

Зохиогч: D.Flanagon J.Farley, W.Grawford; K.Magnusson.


Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 1999
Шифр: 32.973 J-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).JBoss at Work A Practical Guide

Зохиогч: Marrs T; Davis S.


Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 2006
Шифр: 32.973.26-018.2 M-35.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).JAVA EXAMPLES IN A NUTSYELL

Зохиогч: Flanagan D.


Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 1997
Шифр: 32.973.26-018.2 F-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Learning the vi Editor

Зохиогч: Lamb L; Arnold Robbins.

Дахин хэвлэлт: sixth Editionss
Хэвлэлийн газар: NY O"REILLY 1998
Шифр: 32.978 L-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Perl for System Administration

Зохиогч: David N. Blank-Edelman.


Хэвлэлийн газар: USA O"REILLY 2000
Шифр: 32.973 D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Web Services With Perl

Зохиогч: Ray R.J; Kulchenko P.


Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2003
Шифр: 32.973.26.018.2 R-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).CGI Programming with Perl

Зохиогч: Guelich S; Gundavaram Sh; Birznieks G.

Дахин хэвлэлт: 2nd Edition ss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 G-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Practical UNIX Security

Зохиогч: Garfinkel S; Spafford G.


Хэвлэлийн газар: Sebastopol O"Reilly 1991
Шифр: 32.973.26-018.2 G-18.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).