Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Addison-Wesley
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bittinger M.L.
  Greenwell R.N.
  Grimaldi R.P.
  Thomas G.B.
  Winston P.H.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 230 бичлэг олдлоо.
|
Advanced modern engineering mathematics

Зохиогч: James G; David Burley; Phil Dyke; John Searl; Nigel Steele; Jerry Wright.


Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1993
Шифр: 22.1/A-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discrete Mathematics

Зохиогч: Stephen Barnett; Barnett S.


Хэвлэлийн газар: Сингапур Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 22.1/B-25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Гадаад фонд (1).A complete course calculus

Зохиогч: Adams R.A.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Канад Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 22.1/A-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Foundation Maths

Зохиогч: Croft A; Davison R.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1997
Шифр: 22.1/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Foundation Mathematics

Зохиогч: Dexter J.Booth.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 22.1/B-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discrete and Combinatorial mathematics

Зохиогч: Grimaldi R.P.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1994
Шифр: 22.1/G-84.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Calculus

Зохиогч: Finney R.L; Thomas G.B.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1994
Шифр: 22.1/F-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Developmental Mathematics

Зохиогч: Keedy M; Bittinger M.L.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 22.1/K-28.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discrete and combinatorial mathematics

Зохиогч: Grimaldi R.P.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 22.1/G-84.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Basic Technicial Mathematics with calculus

Зохиогч: Washington A.J.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1997
Шифр: 22.1/W-29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Гадаад фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

College algebra

Зохиогч: Bittinger M.L; Beecher J.A.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1989
Шифр: 22.14/B-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Linear Circuit Analysis

Зохиогч: Tse C.K.


Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1988
Шифр: 22.143/T-89.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Abstract algebra

Зохиогч: Fraleigh J.B.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 22.14/F-84.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Calculus with application

Зохиогч: Lial M.L; Greenwell R.N; Miller C.D.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 22.161.1/L-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Fundamentals of differential equations and boundary value problems

Зохиогч: Nagle R.K; Saff E.B.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 22.161.1/N-16.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Elementary differential equations

Зохиогч: Derrick. W.R; Grossman S.I.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1996
Шифр: 22.161.6/D-45.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Engineering mechanics dynamics

Зохиогч: Bedford A; Fowler W.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 22.213/B-34.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Feedback control of dynamic systems

Зохиогч: Franklin G.F; Powell J.D; Emami-Naeini A.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1994
Шифр: 22.213/F-85.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Artificial Intelligence

Зохиогч: Winston P.H.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1992
Шифр: 22.3/W-73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Electric circuits

Зохиогч: Nilsson J.W; Riedel S.A.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1996
Шифр: 22.33/N-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).