Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Аяако К
  Бүрэнбэх Б
  Оронг
  Таяа Д
  Цагаан Д
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Ном бүрдүүлэх тасаг
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 13 бичлэг олдлоо.
|
Чингис хааны тахилын судар оршвой


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1998
Шифр: 83 Ч 63.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Дунь сян хэлний үгс


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1983
Шифр: 81.2М Д 653.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Баруунаас мандах наран Уйгаржин бичгээр

Зохиогч: Аяако К.


Хэвлэлийн газар: Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 2003
Шифр: 84/1/2/ А 97.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Шилэн галзуу баатар Харьцуулсан судлал хийгээд текст эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 2001
Шифр: 82.33 Ш 63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Жангар Зуунайн гар бичмэл


Хэвлэлийн газар: Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 2006
Шифр: 82.3 Ж 24.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Ойрд Монголын соёл судлал Уйгаржин бичгээр

Зохиогч: Таяа Д.


Хэвлэлийн газар: Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 2006
Шифр: 71 Т 33.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Шилжилтийн үеийн монгол улсын аж ахуй судлал

Зохиогч: Оронг.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1998
Шифр: 65 О-454.
Номын сан:
Ном бүрдүүлэх тасаг (1).Монгол бичгийн хэлний зүй: 4-дэвт Өгүүлбэр зүй

Зохиогч: Ринчен.


Хэвлэлийн газар: Өвөр Монгол Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1988.-
Шифр: 81.2М Р 49.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (11).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол хүний язгуур тоглоом-шагай

Зохиогч: Цагаан Д.


Хэвлэлийн газар: Хөх хөт Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо, 2002
Шифр: 87.7 Ц 126.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголчуудын дом

Зохиогч: Сайнцогт В.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1999
Шифр: 86.41 С 17.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголчуудын дээс томох соёл

Зохиогч: Цагаан Д.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1999
Шифр: 71 Ц 126.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол үндэстний баатарлаг туульсын сонгомол- 2

Зохиогч: Бүрэнбэх Б; Буянхишиг.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 1988
Шифр: 84Өвөр Б 87.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол үндэстний уламжлалт модон эдлэлийн соёл /Уйгаржин монгол бичгээр/.-

Зохиогч: Цагаан Д.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот Өвөрмонгол хэвлэлийн хороо 2003
Шифр: 71 Ц 12.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).