Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'pb:ШУАХ'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  БНМАУ ШУА, Улсын ний...
  Вандуй Э
  Доржготов Д
  Химийн хүрээлэн
  Шатар С
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 512 бичлэг олдлоо.
|
БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиол утга зохиолын судлалын ном зүй 1970-1972

Зохиогч: -- БНМАУ ШУА, Улсын нийтийн номын сан


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1974
Шифр: 91.9:83 Б 823.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиол утга зохиолын судлалын ном зүй 1973-1974

Зохиогч: -- БНМАУ ШУА, Улсын нийтийн номын сан


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1975
Шифр: 91.9:83 Б 823.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Монголын утга зохиолын хэлний авиалбар (фонема) 6-р дэвтэр

Зохиогч: Вандуй Э.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1961
Шифр: 81.2М В 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиол утга зохиолын судлал 1965-1969 Ном зүйн бүртгэл

Зохиогч: -- БНМАУ ШУА


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1972
Шифр: 91.9:83 Б 823.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).БНМАУ-ын шинжлэх ухааны хөгжил


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1982
Шифр: 73 Б 82.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгалийн нэгдлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл Цувр. 1


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1976
Шифр: 72 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17

Зохиогч: -- Химийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1980
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бүтээл Цувр. 3

Зохиогч: -- Эдийн засгийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1969
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биологийн ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №1


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1966
Шифр: 72 Б 49.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №15


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1983
Шифр: 28.0 Е 68.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны хөрс газарзүйн мужлалт

Зохиогч: Доржготов Д.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1976
Шифр: 26.89(1) Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол цэцэн үгийн далай 1

Зохиогч: Дашдорж Ж., Рэнчинсамбуу Г.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1964
Шифр: 82.3М Д 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол цэцэн үгийн далай 2

Зохиогч: Дашдорж Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1966
Шифр: 82.3М Д 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хор хөнөөлтэй ургамал түүнээс урьдчилан сэргийлэх

Зохиогч: Шатар С.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1967
Шифр: 44 Ш 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Манай орны техникийн ургамал тариалах боломж

Зохиогч: Цэвэгдорж Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1967
Шифр: 42.14 Ц 92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын хот тосгоны гурван зураг Эрт, дундад үе, 20-р зууны эх

Зохиогч: Майдар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1970
Шифр: 63.3(1) М 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хими-хоёр дахь байгаль

Зохиогч: Шатар С.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1967
Шифр: 24 Ш 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).В.Котвичийн хувийн архиваас олдсон монголын түүхэнд холбогдох зарим бичиг


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1972
Шифр: 63.3(1) К 73.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тод үсгийн дурсгалууд Tom XIX. Fasc.14


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1976
Шифр: 81 Т 45.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Дандины зохист аялгууны толь


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1981
Шифр: 81.2М-4 Д 29.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (4),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).