Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Мөнгөн үсэг
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Бат-Эрдэнэ Б
  Долгорсүрэн Ж
  С.Болормаа, Н.Жамсан...
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хууль зүйн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 9 бичлэг олдлоо.
|
Газар зүй 7-р анги

Зохиогч: Шагдар Ш.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 2002
Шифр: 26.89(1) Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дэлхийн нийгэм эдийн засгийн газар зүй 10-р ангид үзэх сурах бичиг

Зохиогч: Баянтөр М; С.Болормаа, Н.Жамсансүрэн.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 2003
Шифр: 26.89(0) Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я7 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (55),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (8).

Алдарт гүн ухаантан анги Шагдарын намтар


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1995
Шифр: 86.3г А 44.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Улс төрийн шинжлэх ухааны үндэс


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1992
Шифр: 66.01 У 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (41).

Хөвсгөлийн цаа буга

Зохиогч: Аюурсэд Г.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1996
Шифр: 46.3 А 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зүүний магнай

Зохиогч: Бат-Эрдэнэ Б.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1992
Шифр: 75.715 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны онол-практикийн үндсэн асуудал

Зохиогч: Долгорсүрэн Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1995
Шифр: 67.401.213 Д 46.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (1),
Хууль зүйн Сургууль (55).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Хөвсгөл нуур

Зохиогч: Жамбаажамц Б.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 1992
Шифр: 26.89(1-М17) Ж 23.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).