Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 721 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8634, 3549.
2. Капитал

Зохиолч: Маркс К.

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1951Шифр: 11.26/М-27.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 3.
3. Капитал

Зохиолч: Маркс К.

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1936Шифр: 11.26/М-27.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 2.
4. Капитал

Зохиолч: Маркс К.

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1978Шифр: 11.26/М-27.Төлөв: НУУТ (2). Байрлал: 4.
5. Воспоминания о В.И.Ленине

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1984Шифр: 13.5/В-77.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 6.
6. Воспоминания о В.И.Ленине

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1984Шифр: 13.5/В-77.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 7.
7. Владимир Ильич Ленин: Биография

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1985Шифр: 13.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 8.
8. Владимир Ильич Ленин: Биография

Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1985Шифр: 13.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1). Байрлал: 9.
9. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1958Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8621, 72131.
10. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8635, 72155.
11. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1958Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8622, 72134.
12. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8633, 72153.
13. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8632, 72151.
14. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8636, 72156.
15. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8637, 72157.
16. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8638, 3560.
17. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8651, 72171.
18. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8639, 3564.
19. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 8650, 72170.
20. Полное собрание сочинений

Зохиолч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962Шифр: 11.5/Л-45.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8648, 3596.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424