Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 896 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Биология

Зохиолч: Слюсарев.А.А; Жукова.С.В.

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1987Шифр: 28.0я73/С-49.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 20286, 11164.
2. Минералогический сборник. ¹30. Вып. 1

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1976Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 112901.
3. Палеонтологический сборник ¹11. Вып-1

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 113522.
4. Минералогический сборник. ¹30. Вып. 2

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1976Шифр: 26.303./М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112903.
5. Минералогический сборник. ¹32. Вып. 1

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1978Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112904.
6. Минералогический сборник. ¹27. Вып. 2

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1973Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112848.
7. Минералогический сборник. ¹28. Вып. 1

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112849.
8. Минералогический сборник. ¹28. Вып. 2

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112850.
9. Минералогический сборник. ¹28. Вып. 3

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112851.
10. Минералогический сборник. ¹28. Вып. 4

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112852.
11. Минералогический сборник. ¹29. Вып. 1

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112853.
12. Минералогический сборник. ¹29. Вып. 2

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112854.
13. Минералогический сборник. ¹29. Вып. 3

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 112855.
14. Минералогический сборник. ¹29. Вып. 4

Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975Шифр: 26.303/М-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 112856.
15. Палеонтологический сборник ¹11. Вып-2

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 113525.
16. Палеонтологический сборник ¹10. Вып-2

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 113524.
17. Палеонтологический сборник ¹10. Вып-1

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 113523.
18. Биологическая химия

Зохиолч: Савицкий И.В.

Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Объединения Вища школа 1982Шифр: 28.072я73/С-13.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 113363.
19. Палеонтологический сборник выпуск 12

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1975Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 113538.
20. Палеонтологический сборник выпуск 13

Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1976Шифр: 28.1/П-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 113540.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424