Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Вища школа
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Жукова.С.В
  Савицкий И.В.
  Слюсарев.А.А
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 896 бичлэг олдлоо.
|
Биология

Зохиогч: Слюсарев.А.А; Жукова.С.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1987
Шифр: 28.0я73/С-49.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Минералогический сборник. ¹30. Вып. 1


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1976
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Палеонтологический сборник ¹11. Вып-1


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹30. Вып. 2


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1976
Шифр: 26.303./М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹32. Вып. 1


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1978
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹27. Вып. 2


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1973
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹28. Вып. 1


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹28. Вып. 2


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹28. Вып. 3


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹28. Вып. 4


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1974
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹29. Вып. 1


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹29. Вып. 2


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹29. Вып. 3


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минералогический сборник. ¹29. Вып. 4


Хэвлэлийн газар: Украйн Вища школа 1975
Шифр: 26.303/М-61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Палеонтологический сборник ¹11. Вып-2


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Палеонтологический сборник ¹10. Вып-2


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Палеонтологический сборник ¹10. Вып-1


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1974
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Биологическая химия

Зохиогч: Савицкий И.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Объединения Вища школа 1982
Шифр: 28.072я73/С-13.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Палеонтологический сборник выпуск 12


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1975
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Палеонтологический сборник выпуск 13


Хэвлэлийн газар: Орос Вища школа 1976
Шифр: 28.1/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).