Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Authentic english for reading 3

Зохиогч: Abbs B; Cook V; Underwood M.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Oxford University Press 1982
Шифр: 81.2Eng/A-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Elements of general phonetics

Зохиогч: Abercrombie D.


Гаралтын мэдээ Англи 1967
Шифр: 81.2Eng/A-13.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).1000 most obscure words

Зохиогч: Schur N.W.


Гаралтын мэдээ Америк Facts On File Publications 1989
Шифр: 81.2Eng/S-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).The Rinehart handbook for writers

Зохиогч: Carter B; Skates C.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Америк Holt Rinehart and Winston 1990
Шифр: 81.2Eng C-27.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).The random house practice book for writers

Зохиогч: Hennessy M.


Гаралтын мэдээ Америк Random house 1988
Шифр: 81.2Eng/H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (13).Mosquito town

Зохиогч: Adoma N; Eyre A.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/A-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).A collection of adventure stories: Easy reading


Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1974
Шифр: 81.2Eng/A-22.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Adventure stories


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1970
Шифр: 81.2Eng/A-22.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Target 3: An audio-visual english course for secondary schools

Зохиогч: Alexander L.G; Tadman J; Kingsbury R.H.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/A-32.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Mainline: Progress A. Students book

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).First things first: An integrated course for beginners

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1979
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Practice and progress: An integrated course for pre-intermediate students

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1973
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Practice and progress: An integrated course for pre-intermediate students

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Fluency in english: An integrated course for advanced students

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1971
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Developing skills: An integrated course for intermediate students

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1967
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Mainline: A functional/ notional approach. Progress A

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1981
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Holiday english: Student's workbook. Level 3

Зохиогч: Allan K.


Гаралтын мэдээ Америк Longman 1985
Шифр: 81.2Eng/A-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Detectives from Scotland Yard: Stage 1. Longman structural readers

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Framework for proficiency: Student's book

Зохиогч: Allemano J.


Гаралтын мэдээ Англи Hodder and Stoughton 1986
Шифр: 81.2Eng/A-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).A bridge to spoken english

Зохиогч: Almazova L.A.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1980
Шифр: 81.2Eng/A-39.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).