Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Faces: Exchanging views in english

Зохиогч: Blasky A; Chafcouloff E.


Гаралтын мэдээ Англи 1986
Шифр: 81.2Eng/B-64.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Stories from the Arab world: Longman structural readers. Stage 4

Зохиогч: Fariz H.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1973
Шифр: 81.2Eng/F-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).English reader: Tenth form


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1979
Шифр: 81.2Eng/E-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Newsflash! Twenty picture stories and activities

Зохиогч: Fletcher M; Birt D.


Гаралтын мэдээ Англи 1979
Шифр: 81.2Eng/F-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Storylines: Picture sequences for language practice

Зохиогч: Fletcher M; Birt D.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1983
Шифр: 81.2Eng/F-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Listening comprehension: Cambridge first certificate english practice

Зохиогч: Field J.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/F-50.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).The contemporary reader

Зохиогч: Goshgarian G.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Америк Longman 1998
Шифр: 81.2Eng/G-18.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Cambridge preparation for the TOEFL test For the computer-based exam. With CD ROM

Зохиогч: Gear J.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Америк Cambridge university press 2002
Шифр: 81.2Eng G 30.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Гадаад фонд (34).Play your part

Зохиогч: Ramsey G.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1979
Шифр: 81.2Eng/R-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Read english: An elementary comprehension reader


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1978
Шифр: 81.2Eng/R-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (11).Random house webster's dictionary of American english


Гаралтын мэдээ Америк Random house 1997
Шифр: 81.2Eng/R-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Readings from American literature


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1972
Шифр: 81.2Eng/R-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Readings from english and american literature


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1985
Шифр: 81.2Eng/R-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Reader for summer


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1978
Шифр: 81.2Eng/R-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The young warriors: Longman structural readers. Stage 6

Зохиогч: Reid V.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/R-37.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Interchange: English for international communication: Students book 1

Зохиогч: Richards J.C.


Гаралтын мэдээ Америк Cambridge university press 1995
Шифр: 81.2Eng/R-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (9).Inter change: English for international communication: Workbook 2

Зохиогч: Richards J.C.


Гаралтын мэдээ Америк Cambridge university press 1991
Шифр: 81.2Eng/R-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Robin hood


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1962
Шифр: 81.2Eng/R-67.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).An A to Z of british life: Dictionary of Britain

Зохиогч: Room A.


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1982
Шифр: 81.2Eng/R-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Reading, writing, and thinking: Critical connections

Зохиогч: Rosenberg V.M.


Гаралтын мэдээ Америк Random house 1989
Шифр: 81.2Eng/R-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).