Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 454 бичлэг олдлоо.
|
Exchanges: Students book. Part B

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (12).Exchanges: Teachers' book. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Exchanges: Workbook. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Exchanges: Workbook. part B

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (12).Exchanges: Test book. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Encounters: Workbook. Part A

Зохиогч: Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1982
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).The Random House Handbook

Зохиогч: Crews.F.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Америк Random house 1987
Шифр: 81.2Eng/C-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Patterns for a Purpose

Зохиогч: Clouse.F.B.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1995
Шифр: 81.2/G-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Encounters: Workbook. Part B

Зохиогч: Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Workbook. Part A

Зохиогч: Garton -Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Students' book: Complete edition

Зохиогч: Garton-Sprenger J; Jupp T.C; Milne J; Prowse P.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1979
Шифр: 81.2Eng/G-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Encounters: Students' book. Part A


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1980
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Students' book. Part B


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Encounters: Students' book. Part A


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Encounters: Students' book. Part B


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (9).Encounters: Teachers' book


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/G-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Encounters Reading and the world

Зохиогч: Hoy.C.P; DiYanni.R.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1997
Шифр: 81.2Eng/H-85.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).The Prisoners: Longman structural readers. Stage 1

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Green Island. Longman structural readers. Stage 1

Зохиогч: Eyre A.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/E-98.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).April fools' day: Longman structural readers. Stage 2

Зохиогч: Alexander L.G.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1975
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).