Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Exchanges: Students book. Part B

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (12).Exchanges: Teachers' book. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Exchanges: Workbook. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Exchanges: Workbook. part B

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (12).Exchanges: Test book. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Encounters: Workbook. Part A

Зохиогч: Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1982
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).The Random House Handbook

Зохиогч: Crews.F.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Америк Random house 1987
Шифр: 81.2Eng/C-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Patterns for a Purpose

Зохиогч: Clouse.F.B.


Гаралтын мэдээ Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1995
Шифр: 81.2/G-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Encounters: Workbook. Part B

Зохиогч: Garton-Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Workbook. Part A

Зохиогч: Garton -Sprenger J.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1985
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Students' book: Complete edition

Зохиогч: Garton-Sprenger J; Jupp T.C; Milne J; Prowse P.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1979
Шифр: 81.2Eng/G-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Encounters: Students' book. Part A


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1980
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Encounters: Students' book. Part B


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Encounters: Students' book. Part A


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Encounters: Students' book. Part B


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/E-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (9).Encounters: Teachers' book


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/G-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Encounters Reading and the world

Зохиогч: Hoy.C.P; DiYanni.R.


Гаралтын мэдээ Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1997
Шифр: 81.2Eng/H-85.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).The Prisoners: Longman structural readers. Stage 1

Зохиогч: Byrne D.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Green Island. Longman structural readers. Stage 1

Зохиогч: Eyre A.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/E-98.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).April fools' day: Longman structural readers. Stage 2

Зохиогч: Alexander L.G.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1975
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).