Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english grammar"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Carter B.
  Hicks D.
  Jones.L.
  McGrath I.
  Prowse P.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
  Хууль зүйн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 29 бичлэг олдлоо.
|
Streamline english connections: Workbook A. Unit 1-40


Хэвлэлийн газар: Англи Oxford University Press 1987
Шифр: 81.2Eng/S-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).The new cambridge English course: Practice 2


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/S-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).The new cambridge English course: Practice 2a


Хэвлэлийн газар: Англи Oxford University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/S-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).High School English Grammar Composition

Зохиогч: Wren P.C; Martin H.


Хэвлэлийн газар: Энэтхэг 2001
Шифр: 81.2Eng/W-87.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).How to Prepare for the Toefl: Test of English as a Foreign Language

Зохиогч: Sharpe P.J.

Дахин хэвлэлт: 10ss
Хэвлэлийн газар: Энэтхэг 2001
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English Grammar

Зохиогч: Gendendaram J.


Хэвлэлийн газар: Монгол Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 81.2Eng/G-36.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Advanced Grammar in Use

Зохиогч: Hewings M.


Хэвлэлийн газар: UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 2005
Шифр: 81.2Eng/H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (10).Graphics Video Storage Accelerato scanner


Хэвлэлийн газар: Beijing Tsinghua University press 2001
Шифр: 81.2 J 73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English Collocations in Use How words work together for fluent and natural English Self-study and classroom use

Зохиогч: McCarthy, Michael; O'Dell, Felicity.


Хэвлэлийн газар: Italy Legoprint S.p.A 2006
Шифр: 81.2 M 65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).