Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Монгол орны газарзүйн асуудлууд №6 Физик газарзүй


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1966
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг №1,2 (93.94)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ БОХЯ-ны харъяа фото офсет хэвлэл 1986Other title: Учёные записки №1,2(93,94 ).
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг Тоо физикийн бүлэг


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1965
Шифр: 72 З-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №13

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл Физик, математикийн хүрээлэн №12


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1974
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Монгол орны газарзүйн асуудал №26

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Газарзүй цэвдэг судлалын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1988
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Мари Кюри

Зохиогч: Кюри Е.


Гаралтын мэдээ УБ Улсын хэвлэлийн газар 1989
Шифр: 22.3г К 99.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №3(99)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Цөмийн физикийн практикум Гарын авлага

Зохиогч: Далхсүрэн Б; Г.Хүүхэнхүү, С.Даваа.


Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет хэвлэх 1988
Шифр: 22.38 Д 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (67),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Физикийн хамгийн хялбар сурах толь

Зохиогч: Мянганбаяр Ц; Х.Намсрай, Т.Алимаа.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 22.3я2 М 99.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Эрдэм шинжилгээний бүтээл №25 Физик, техникийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУА-ийн хэвлэх 1988
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг № 1,2 (89,90)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын хэвлэх 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Нейтроны физикийн практик

Зохиогч: Норов Н; С.Одмаа, Г.Хүүхэнхүү.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2007
Шифр: 22.386я2 Н 74.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Физик Дэвт. 2

Зохиогч: Б.Базаррагчаа, Д.Ганбаатар,Н.Дамдинжав, Б.Доржсүрэн, С.Хүрэлсүх.


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС 2005
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Физик Дэвт. 1

Зохиогч: Б.Базаррагчаа, Д.Ганбаатар, Н.Дамдинжав, Б.Доржсүрэн, С.Хүрэлсүх.


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС 2000
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Физик газарзүйн нэр томъёоны тайлбар толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 4 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ Цагаан бамбарууш 2007
Шифр: 26.82я2 Б 33.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ерөнхий физик: Механик

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.


Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.3я73 Д 901.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Физик-10

Зохиогч: Бямбаа Г; Цэрэн Д; Гүрдорж Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ 1975
Шифр: 22.3я72 Б 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физикийн сурах бичиг

Зохиогч: Рагчаа Ц; Дамба Л.


Гаралтын мэдээ УБ 1968
Шифр: 22.3я72 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик lX анги

Зохиогч: Алтангэрэл Н; Бямбаа Г., Халтар Д.


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1985
Шифр: 22.15я72 А 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).