Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Физик тасалгаанд

Зохиогч: Рачлис Х.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 22.3 Р 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Алтан нүд

Зохиогч: Мезенцев В.А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1950
Шифр: 22.34 М 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Атомын энергийг улс ардын аж ахуйд хэрэглэх

Зохиогч: Содов Ц; Норов Н.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1981
Шифр: 31.4 С 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физикийн туршилтат бодлогууд

Зохиогч: Дондовдорж Ш.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1976
Шифр: 22.3 Д 43.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сонирхолтой физик- 2

Зохиогч: Перельман Я.И.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1972
Шифр: 22.3 П 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Квант харвах тэртээ гүнд

Зохиогч: Лхагва О.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 22.38 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Харьцангуйн онолын үндсүүд: График бодлогын хамт

Зохиогч: Соколовский Ю.И.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1974
Шифр: 22.313 С 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физикийн бодлого дасгалын хураамж 9-10 анги

Зохиогч: Н.Алтангэрэл, Г.Бямбаа, Д.Гүрдорж, Г.Додон, Ц.Рагчаа.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 22.3я72 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).IX ангид физикийн хичээл заах зөвлөмж

Зохиогч: Рагчаа Ц; Гүрдорж Д; Бямбаа Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1976
Шифр: 74.265.1 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Сонирхолтой физик

Зохиогч: Перельман Я. И.


Гаралтын мэдээ УБ 1964
Шифр: 22.3 П 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Квант механик гэж юу вэ

Зохиогч: Компанеец А.С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1979
Шифр: 22.314 К 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Атом, атомын цөм, атомын энерги


Гаралтын мэдээ УБ Армийн хэвлэх 1978
Шифр: 22.38 А 86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физикийн сургалтад хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн материалыг ашиглах 6-7-р анги

Зохиогч: Гомбожав Ж.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1977
Шифр: 74.265.1 Г 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Цөмийн физикийн практик

Зохиогч: Гун-Аажав Т; Далхсүрэн Б; Зузаан П; Содов Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 1972
Шифр: 22.38 Ц 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Механик

Зохиогч: Пүрэв Б; Оргой Б.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 22.2я73 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бодисын бүтэц ба атомын энерги

Зохиогч: Авирмэд А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1958
Шифр: 22.38 А 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Физикийн хялбарчилсан лекцүүд


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 22.3 Ф 50.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).VI-VII ангид физик ,X ангид одон орны хичээл заах зөвлөмж

Зохиогч: Рагчаа Ц.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1972
Шифр: 74.265.1 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хагас дамжуулагч бодисын тухай

Зохиогч: Батсуурь Д.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1968
Шифр: 22.379 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зайнаас тандах судлал, газарзүйн мэдээллийн системийн зарчмууд

Зохиогч: Д.Амарсайхан , М.Ганзориг, М.Саандарь, Ц.Адъяасүрэн.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 26.82+22.3 З-16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).