Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"ус, цаг уур"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ус цаг уурын хүрээл...
  Жүгдэр Д
  Мижиддорж Р
  Монгол улсын байгаль...
  Ус цаг уурын хүрээлэ...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 26 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний бүтээл № 30

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2009
Шифр: 72+26.23 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл № 31

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус, цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2010
Шифр: 72+26.23 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №33

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уур, орчны хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2013
Шифр: 72+26.23 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Papers in Meteorojogy and Hydrology: 2011 № 32/8.-

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Institute of Meteorology, Hydrology and Environment


Гаралтын мэдээ UB.: EDMON, 2011.-
Шифр: 72+26.23 P-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Цаг уурын нэр томъёоны англи-орос-монгол толь 25000 орчим нэр томъёо

Зохиогч: Нацагдорж Л.


Гаралтын мэдээ УБ BCI хэвлэл 2014
Шифр: 26.23я2+81.2 Н 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.VIII.02.2001 Цаг уурын харуулын мэдээ солилцооны "FM12-09-kharuul" код

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 2001
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).