Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"улс төр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батмөнх Ж
  Большаков В
  Горбачев М.С
  МУИС
  Партчин Ч., Шумяцкий...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 1836 бичлэг олдлоо.
|
Бээжингийнхний эзлэн ноёрхох дээрэнгүй чиг шугам


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-ийн хэвлэх 1981
Шифр: 66.4(5Хят) Б 92.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ю.Цэдэнбал багачуудын дунд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980
Шифр: 66.61(1)8 Ц 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).МХЗЭ-ийн анхдугаар их хурал


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 66.75(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Олон улсын байгууллагууд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 66.61(0) О-295.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Улс төрийн эдийн засгийн ухааныг судлах программ


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1975
Шифр: 66.61(1)5 У 314.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).МАХН-ын дүрэм МАХН-ын XIX их хурлаас баталсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан хэвлэв


Хэвлэлийн газар: УБ Засгийн Газрын хэвлэх үйлдвэр 1987
Шифр: 66.61(1) М 692.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Дархан-Найрамдлын хот


Хэвлэлийн газар: УБ АЦБХСХ 1966
Шифр: 65.9(1) Д 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Төрөл садан ойр дотныхондоо шоронгоос бичсэн захидлууд

Зохиогч: Тельман Э.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 66.61(4)8 Т 35.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Жар далаад оны Хятад орон

Зохиогч: Банзрагч П.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 66.3 Б 25.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).БНМАУ-ын шинжлэх ухааны академи болон эрдэм шинжилгээний бусад байгууллагын хамт олонд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 66.61(1) Б 82.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын их, дээд сургуульд ЗХУКН-ын түүхийг судлах программ

Зохиогч: Биндэръяа С; Х.Ганбаатар; Д.Мөнхбаатар; Д.Нарандулам; Ц.Цэрэн.


Хэвлэлийн газар: УБ ДТДБУ Хорооны хэвлэлийн товчоо 1986
Шифр: 66.61(2)2 Б 823.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тус орны эрдэм шинжилгээний ажлын байдал, түүнийг сайжруулах арга хэмжээний тухай МАХН-ын төв хорооны улс төрийн товчооны тогтоол 1980-1981 он


Хэвлэлийн газар: УБ Засгийн Газрын хэвлэх үйлдвэр 1981
Шифр: 66.61(1)2 Т 69.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Суут хүн

Зохиогч: Хүүхэнгаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 63.3/2/6-8 Ленин 3 Х 85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зэвсэг хураах асуудал Лавлах


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 66.4(0) З 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Намын анхан шатны байгууллага: арга барил туршлага


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 66.61(1)94 Н 24.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Интернационалч үүрэгтээ үнэнч Дуртгал,өгүүллийн түүвэр


Хэвлэлийн газар: УБ 1987
Шифр: 66.5 И 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улс төрийн мэдлэгийн үндэс

Зохиогч: Дорждаваг Т., Содном Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 66.75(1)5 Д 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Хяналт шалгалт үр нөлөө Гишүүн идэвхтэн нарт зориулав

Зохиогч: -- Намын хянан шалгах хороо


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1970
Шифр: 66.61(1)3 Х 975.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Социализмын улс төрийн эдийн засгийн ухаан (агуулгын систем)


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 65.01 С 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).МАХН-ын программ


Хэвлэлийн газар: УБ 1981
Шифр: 66.61(1) М 69.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).