Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Хүнсний технологийн коллежийн физик сургалтын өнөөгийн байдалд хийсэн анализ Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е149400

Зохиогч: Эрдэнэчимэг С.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 74.202 Э 73.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Сургуулийн өмнөх байгууллага дахь маргаан, зөрөлдөөнийг шийдвэрлэх арга зам Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Дэлгэрмаа Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 88.5 Д 881.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тогтолцооны шинжилгээний аргаар сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ганзул М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 74.262.22 Т 214.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Сандагсүрэн С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 74.2+74.204 С 299.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).ЕБС-ийн монгол бичгийн хичээлийн тулгамдсан зарим асуудал: Хөдөөгийн сургуулийн жишээгээр Магистрын зэрэг хамгаалах дипломын ажил

Зохиогч: Болормаа Очирбатын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. ХУС Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 74.261.7Монг Б 559.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд ба 1-р ангийн сурагчдын танин мэдэхүйн процессийн онцлогийг харьцуулан судалсан нь Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Алтанхундага Хажидын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 74.118.8 А 486.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Эрдэнэт хүн эрхэм Дэвт. 3

Зохиогч: Дэмбэрэл С.


Гаралтын мэдээ УБ Орбис 2006
Шифр: 87.7 Д 901.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).Эрдэнэт хүний сайхан сэтгэл Дэвт. 4

Зохиогч: Дэмбэрэл С.


Гаралтын мэдээ УБ УБТЗ-ын хэвлэх үйлдвэр 2006
Шифр: 87.7 Д 901.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс

Зохиогч: Д.Баярмаа, Ч.Түмэндэлгэр, Д.Жавзмаа, Ш.Рэнчин, Л.Жамц, Сүхтогоо, Ш.Мягмар, Д.Энэбиш, Д.Баярмаа, Д.Нацагдорж.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1983
Шифр: 74.57 С 755.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3).Эрдэнэт хүн эрхэм Дэд дэвт

Зохиогч: Дэмбэрэл С.


Гаралтын мэдээ УБ УБТЗ-ын хэвлэх 2004
Шифр: 87.7 Д 901.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10).