Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 184 бичлэг олдлоо.
|
Хүнсний технологийн коллежийн физик сургалтын өнөөгийн байдалд хийсэн анализ Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е149400

Зохиогч: Эрдэнэчимэг С.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 74.202 Э 73.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Сургуулийн өмнөх байгууллага дахь маргаан, зөрөлдөөнийг шийдвэрлэх арга зам Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Дэлгэрмаа Б. -- МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 88.5 Д 881.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тогтолцооны шинжилгээний аргаар сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ганзул М. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 74.262.22 Т 214.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Сандагсүрэн С. -- МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 74.2+74.204 С 299.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).