Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"программ хангамж"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  XSHUS
  Пүрэв Ж
  Соронзонболд Н
  Уянга С
  Чимгээ Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 118 бичлэг олдлоо.
|
Бичвэрээс зураг үүсгэх аргаар жиргээний хандлагыг шинжлэх нь Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F06130101

Зохиогч: Энхзол Довдонгийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Э 660.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Программ хангамжийн инженерчлэлийн үндэс

Зохиогч: Мөнхнасан Ч.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2021
Шифр: 32.973-018.2 М 816.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (13),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (2).

Python, Django, Javascript ашиглан веб хөгжүүлэх нь

Зохиогч: Гүндсамбуу Б.


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Г 856.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (15),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Динамик удирдлагатай гэрэл үүсгэгч ашиглан өндөр нягтшилтай цэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэцийн алдааг засах нь Инженерчлэлийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E07140101

Зохиогч: Чойжамц Намсрайжавын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Ч 754.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Өндөр нягтралтай цэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэцийн алдааг засах нь Инженерчлэлийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E07140101

Зохиогч: Бямба-Очир Чагнаадоржийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Б 984.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бичвэрээс зураг үүсгэх аргаар жиргээний хандлагыг шинжлэх нь Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F06130101

Зохиогч: Энхзол Довдонгийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Э 660.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Өндөр нягтралтай цэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэцийн алдааг засах нь Инженерчлэлийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E07140101

Зохиогч: Бямба-Очир Чагнаадоржийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Б 984.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Динамик удирдлагатай гэрэл үүсгэгч ашиглан өндөр нягтшилтай цэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэцийн алдааг засах нь Инженерчлэлийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E07140101

Зохиогч: Чойжамц Намсрайжавын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 32.973-018.2 Ч 754.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Өгөгдлийн шинжилгээний шинэлэг арга хэрэгслийг компанийн удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл E04120101

Зохиогч: Баяр Лхагвасүрэнгийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. БС Санхүүгийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2020Other title: Application of innovative data analysis methods in managerial decision making.
Шифр: 65.290-5+32.973-018.2 Б 381.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Mevent - Эвэнт зохион байгуулах аппликейшн Бакалаврын судалгааны ажил D061302

Зохиогч: Намсрайжамц Цэрэннадмидын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2022Other title: Mevent - Event management application.
Шифр: 32.973-018.2 Н 271.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын зарим аргаар боловсруулах нь Мэдээллийн технологийн докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F524300

Зохиогч: Жавзмаа Цэндийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС


Гаралтын мэдээ УБ 2017
Шифр: 32.973 Ж 108.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Батлан хамгаалах салбарын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний онол аргазүйн зарим асуудал Компьютерийн ухааны докторын зэрэг горилох диссертаци: F480200

Зохиогч: Оюунцэцэг Лувсандашийн.


Гаралтын мэдээ УБ 2010
Шифр: 32.973.20268 О-634.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Судалгаа, шинжилгээний арга зүй SPSS програм

Зохиогч: Чимгээ Д; А.Болор, А.Энэрэл.


Гаралтын мэдээ УБ [2021]
Шифр: 60.6+32.973-018 Ч 620.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).SPSS for Windows хувилбар 15.0 Хэрэглэгчийн гарын авлага ,1-р хэсэг

Зохиогч: Чимгээ Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС- ЭЗС


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 32.973.26-018.2 Ч 620.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Санхүүгийн шинжилгээний систем.- Магистрын ажил: Е-524000

Зохиогч: Солонго Ц.


Гаралтын мэдээ УБ. 2013.-
Шифр: 32.973.26-018.2 С-55.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).E-Office Магистрын ажил

Зохиогч: Муратбек Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 32.973.202-018.2 М 88.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Оптимизацийн пакет программ боловсруулах Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Эрдэнэбат Ц.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 32.973 Э 739.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Volume-2 программ хангамж боловсруулах Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Бат-Эрдэнэ М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 32.973 Б 342.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Уйгаржин Монгол үсгээр бичиг баримт боловсруулах'' Соёмбо'' программ Магистрын ажил

Зохиогч: Амарбат П.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 32.973 А 516.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Буудайн ургацын математик загвар, программ хангамж Магистрын зэрэг горилох дипломын ажил

Зохиогч: Дэлгэрмаа М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 32.973 Д 881.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).