Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"программ хангамж"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  XSHUS
  Пүрэв Ж
  Соронзонболд Н
  Уянга С
  Чимгээ Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 118 бичлэг олдлоо.
|
Чанарын хяналттай хавтан зуруур Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батбаяр Ө.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 32.98 Б 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).E-Office Магистрын ажил

Зохиогч: Муратбек Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 32.973.202-018.2 М 88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Санхүүгийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх нь Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Уянгатөгс Э.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2005
Шифр: 65.39 У 711.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Програм хангамжийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь Комьпютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл: Е460108

Зохиогч: Цэцэгмаа Хуягийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2005
Шифр: 32.973-018.2 Ц 976.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Минимаксын бодлогыг бодох арга алгоритмууд Математикийн ухааны магистрын зэрэг горилох бүтээл: Е460107

Зохиогч: Баярбаатар Амгалангийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2005
Шифр: 22.12 Б 382.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол, кирилл бичгийг харилцан хөрвүүлэх комьютерийн программд зориулсан хэлзүйн толь бичиг Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Мөнх-Учрал Энхтөрийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. ХУС


Гаралтын мэдээ УБ 2005
Шифр: 32.973-018.1я2 М 818.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Компьютерийн орчин дахь аудит Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Алтансүх Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. БС


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 65.053 А 486.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).VHDL хэл суурилсан электроникийн дизайн хийх Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Сувдаа Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 30.18 С 685.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Статистикийн иж бүрдэл программуудыг сургалт болон судалгаанд ашиглах нь Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Хонгорзул Дашдондогийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.172 Х 452.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Систем анализ ба санхүү бүртгэлийн системийг загварчлах нь Магистрын зэрэг горилох дипломын ажил

Зохиогч: Мөнхцэцэг Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 32.973 М 819.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Санхүүгийн бүртгэлийн мэдээллийг компьютероор боловсруулах арга зүй Магистрын зэрэг горилох дипломын ажил

Зохиогч: Алтан-Эрдэнэ Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. БС Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 65.9(1)26 А 486.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Web application интернэтийн онлайн дэлгүүр Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Өнөрбат Х.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 32.973.202 Ө 830.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Машинный перевод: Возможности, проблемы, перспективы Магистрын ажил

Зохиогч: Семёнов Павел Васильевич.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. ХУС


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 32.973 С 30.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дотоод сүлжээнд өгөгдөл удирдах Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Бат-Өлзий Ш.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 32.973 Б 339.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).jQuery

Зохиогч: Эрдэнэчимэг Ж.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Худалдааны сургууль


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2012
Шифр: 32.973.26-018.2 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

The Multiscript Multi-lingual Document Processing system Master thesis

Зохиогч: Amar A.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ UB 1999
Шифр: 32.973 А 46.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уур амьсгалын мэдээний CLICOM, INSTAT систем: Хэрэглээний багц программ хангамж Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Чулуунчимэг Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 26.234.7 Ч 891.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).E-Commerce Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ернар Х.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 32.973 Е 674.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн сүлжээ Магистрын ажил

Зохиогч: Баяртайван С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 32.973.202 Б 385.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).МУИС-ийн компьютерийн дотоод сүлжээний бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Содбилэг Ш.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2001
Шифр: 32.973 С 520.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).