Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 841 бичлэг олдлоо.
|
Математик Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, мэргэжлийн боловсролын сургуульд элсэгчдэд тусламж

Зохиогч: Мекей А., Өвгөн Л.

Дахин хэвлэлт: 1 дэх хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1993
Шифр: 22.1я72 М 400.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монголын математикийн 29-р олимпиад болон П.Энхболдын нэрэмжит улсын анхдугаар уралдаан Математикийн олимпиад: цувр.17


Гаралтын мэдээ УБ Номин 1994
Шифр: 22.1 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, мэргэжлийн боловсролын сургуульд элсэгчдэд тусламж

Зохиогч: Мекей А., Өвгөн Л.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1994
Шифр: 22.1я72 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Функциональ анализын дээж бичиг

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1991
Шифр: 22.162 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохисжуулах аргууд

Зохиогч: Бадам Ү; С.Батсүрэн, Д.Цоодол, Б.Ганбат.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1993
Шифр: 22.18 З-72.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бодит юмсыг загварчлан тооцоолох үйлд хүүхдийг сургах арга зүй

Зохиогч: О.Чулуунцэцэг, Д.Энхцэцэг, Т.Оюун, Г.Норжмоо.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 74.262+22.1 Б 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Дээд математикийн язгуур үндэс I

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (21),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (31).

Вариац тоолол

Зохиогч: Энхбат Р.


Гаралтын мэдээ УБ 1996
Шифр: 22.161.8 Э 66.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Дискрет математик

Зохиогч: Ёндон Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-МКС


Гаралтын мэдээ УБ Хэвлэлийн Чулуунбар 2001
Шифр: 22.12я73 Ё 958.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (41),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (6).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Дифференциал хэлбэр

Зохиогч: Алтаннар Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Математик Компьютерийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Аригү график 2001
Шифр: 22.161.1 А 48.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Математикийн мэргэжлийн курс-1

Зохиогч: Дашдорж Ц., Ганбаатар А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 1998 он
Шифр: 22.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
БЭЛАС, ЭБ Төв (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (1).

МУИС байгуулагдсаны 60 жилийн ойн нэрэмжит оюутны математикийн олимпиад


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.1+74.58/1/ М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Манай эх орны орчин цагийн математикч-эрдэмтний намтрын товчоон

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Ичинхорлоо Ч.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.1(1)г Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Алгоритмын үндэс

Зохиогч: Намсрай Ю., Дүүрэнбаяр Ц.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2005
Шифр: 22.12я73 Н 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Ердийн дифференциал тэгшитгэлийн лекц 1-р хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1987
Шифр: 22.161.6 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (38),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Монголын математикийн олимпиад

Зохиогч: Энхболд П; Дашдорж Ц.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 22.1 Э 66.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик анализ Лекцийн бүрэн эмхэтгэл Б. 2

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 22.16 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Шугаман алгебрын элемент ба аналитик геометр Оюутанд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Далайжамц Ц., Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС Хэвлэлийн товчоо 1999
Шифр: 22.143я7 Д 206.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (26).

Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.


Гаралтын мэдээ УБ Хөх хот 1998
Шифр: 22.1 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Тоо физик химийн толь


Гаралтын мэдээ Өвөр Монгол Хэвлэлийн хороо 1984
Шифр: 20я2 Т 500.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).