Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"история Америки"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Аллен Д.С
  Дюбуа У.
  Лаврецкий И.
  Лукашова Е.Н.
  Морейс М.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 21 бичлэг олдлоо.
|
Лики демократии: Американские лидеры Герои, аристократы, диссиденты, демократы

Зохиогч: Майроф Б.


Гаралтын мэдээ М Весь Мир 2000

Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).