Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"дэлхий судлал"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батчулуун Е
  Бямба Ж
  Жумдаан Ш
  Монгол Улсын Их сург...
  Нармандах А
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 44 бичлэг олдлоо.
|
Улаанбаатар хот орчмын газар хөдлөлтийн голомтын механизмаар стресс хуримтлалыг тодорхойлох нь Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил

Зохиогч: Батцэцэг А.


Гаралтын мэдээ УБ 2018
Шифр: 26.21 Б-342.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тавантолгой ордын нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлөв Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил

Зохиогч: Болд-Эрдэнэ Р.


Гаралтын мэдээ УБ 2018
Шифр: 26.343.3 Б-547.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бороогийн алтны ордын агуулагч чулуулаг, хүдрийн эрдсүүдийн найрлага, SEM-EDX судалгаа Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиогч: Оюунтуяа Л.


Гаралтын мэдээ УБ 2018
Шифр: 26.31 О-634.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУБИС-МБУС-Газарзүйн тэнхим

Дахин хэвлэлт: 7 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2023
Шифр: 26.0я73 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).