Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"гарын авлага"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Мижиддорж Н
  Мишиг Л
  Сүбаатар Г
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 673 бичлэг олдлоо.
|
В.И.Лениний зохиол судлах сонгон суралцахын гарын авлага


Гаралтын мэдээ УБ 1983
Шифр: 11.5 Л 44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сэтгэл судлал

Зохиогч: Куликов В.Н.


Гаралтын мэдээ УБ Хэвлэлийн комбинат 1967
Шифр: 88 К 90.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Монголын уран зохиол: Дунд сургуулийн багш нарт гарын авлага болгов Дэвт. 2

Зохиогч: Цэнд Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1959
Шифр: 83.35 Ц 95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын эрүүгийн эрхийн бодлогууд МУИС-ын хууль цаазын салбарын оюутнуудын дадлагын хичээлийн тусламж

Зохиогч: Совд Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1967
Шифр: 67.408(1) С 510.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлчээрийн менежментийн гарын авлага Дэд дэвтэр

Зохиогч: Цэрэндаш С., Алтанзул Ц.


Гаралтын мэдээ УБ EDO Publishihg Cо.,ltd 2006
Шифр: 45.4я2+65.325я2 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дотоод аудит Гарын авлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Нягтлан бодох бүртгэл хөгжүүлэх сан


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2008
Шифр: 65.053 Д 564.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (35).Нягтлан бодох бүртгэл Гарын авлага

Зохиогч: Еркеш А., Нүржигмаа О.


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 65.052я7 Е 642.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (57),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (21).

Хууль зүйн ширээний ном


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 67 Х 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Түрээслэгчийн гарын авлага


Гаралтын мэдээ УБ 2005
Шифр: 65.262.1(1)я2 Т 80.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Лизингийн компани: Бодлого, журам, үйл ажиллагааны хураангуй

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: IFC Монголд лизинг хөгжүүлэх төсөл


Гаралтын мэдээ УБ Интерпресс 2006
Шифр: 65.262.1(1)я2 Т 80.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Парламент дахь эмэгтэйчүүд Тоо ба агуулга


Гаралтын мэдээ УБ Содпресс 2006
Шифр: 67.400.6+66.74 П 18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сонгуулийн менежментийн хубилбарууд Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын институтийн гарын авлага


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 66.3(0)68я2 С 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүрээлэн буй орчны химийн бодлого дасгал

Зохиогч: Дорж Д., Алтангэрэл А.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2008
Шифр: 20.1я7+24 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Магадлалын онол, математик статистик Гарын авлага

Зохиогч: Базарсад Я., Энхбат Р.


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 22.17я7 Б 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (7).

Хүн ам зүйн ойлголт, тодорхойлолтууд Гарын авлага


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2006
Шифр: 60.7 Х 822.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (25).Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох номзүй


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2006
Шифр: 91.9:67 М 692.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3).Иргэний хамгаалалт бүх нийтийн үйлс

Зохиогч: Цэрэнсодном Л.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 68.69 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Судалгаа шинжилгээний арга зүй

Зохиогч: Ванчигсүрэн Д; Энхболд В.


Гаралтын мэдээ УБ Албан бус боловсролын төвийн хэвлэх үйлдвэр 2001
Шифр: 60.5 В 10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олон улсын нийтийн эрх зүйн гарын авлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Хууль Зүйн Сургууль, Олон улсын эрх зүйн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ Өнгөт хэвлэл 2008
Шифр: 67.412.1я2 О-29.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
ХЗС-ГНОФ (12),
Хууль зүйн Сургууль (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Эсээ бичихүйн үндэс

Зохиогч: Өнөрбаян Ц., Батбаатар Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Бемби сан 2007
Шифр: 80 Ө 83.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).