Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"гарын авлага"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Мижиддорж Н
  Мишиг Л
  Сүбаатар Г
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 438 бичлэг олдлоо.
|
Ерөнхий органик биш химийн лабораторын ажлууд Органик биш химийн лабораторын ажлууд 2-р дэвт

Зохиогч: С.Дондог, Ц.Даржаа, Ч.Нямгэрэл, Д.Дорж.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2004
Шифр: 24.1я2 Е 91.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Номын сан номзүйн ангилал Номын санд зориулсан ажлын таблиц: Б.1


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2008
Шифр: 78.37 Н 72.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (1),
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Номын сан номзүйн ангилал Номын санд зориулсан ажлын таблиц: Б.2

Зохиогч: Д.Энхтунгалаг, Б.Амарсайхан, Д.Бямбасүрэн, Д.Оюунбилэг, Д.Саранчимэг, С.Цэнд-Аюуш , Д.Энхбаяр, Б.Энхжхргал , Д.Энхтунгалаг, Д.Энхчимэг.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2008
Шифр: 78.37 Н 72.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (1),
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

SPSS for Windows хувилбар 15.0 Хэрэглэгчийн гарын авлага ,1-р хэсэг

Зохиогч: Чимгээ Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 32.973.26-018.2 Ч 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Бизнесийн Сургууль (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

В.И.Лениний зохиол судлах сонгон суралцахын гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 1983
Шифр: 11.5 Л 44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сэтгэл судлал

Зохиогч: Куликов В.Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Хэвлэлийн комбинат 1967
Шифр: 88 К 90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Монголын уран зохиол: Дунд сургуулийн багш нарт гарын авлага болгов Дэвт. 2

Зохиогч: Цэнд Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1959
Шифр: 83.35 Ц 95.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Бэлчээрийн менежментийн гарын авлага Дэд дэвтэр

Зохиогч: Цэрэндаш С., Алтанзул Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ EDO Publishihg Cо.,ltd 2006
Шифр: 45.4я2+65.325я2 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Нягтлан бодох бүртгэл Гарын авлага

Зохиогч: Еркеш А., Нүржигмаа О.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 65.052я2 Е 91.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (21).

Хууль зүйн ширээний ном


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 67 Х 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Түрээслэгчийн гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.262.1(1)я2 Т 80.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Лизингийн компани: Бодлого, журам, үйл ажиллагааны хураангуй

Зохиогч: -- IFC Монголд лизинг хөгжүүлэх төсөл


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2006
Шифр: 65.262.1(1)я2 Т 80.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Парламент дахь эмэгтэйчүүд Тоо ба агуулга


Хэвлэлийн газар: УБ Содпресс 2006
Шифр: 67.400.6+66.74 П 18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сонгуулийн менежментийн хубилбарууд Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын институтийн гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 66.3(0)68я2 С 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох номзүй


Хэвлэлийн газар: Монгол Адмон ХХК 2006
Шифр: 91.9:67/М-629.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3).Иргэний хамгаалалт бүх нийтийн үйлс

Зохиогч: Цэрэнсодном Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 68.69 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Судалгаа шинжилгээний арга зүй

Зохиогч: Ванчигсүрэн Д; Энхболд В.


Хэвлэлийн газар: УБ Албан бус боловсролын төвийн хэвлэх үйлдвэр 2001
Шифр: 60.5 В 10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олон улсын нийтийн эрх зүйн гарын авлага

Зохиогч: -- МУИС. Хууль Зүйн Сургууль, Олон улсын эрх зүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ Өнгөт хэвлэл 2008
Шифр: 67.412.1я2 О-29.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (20).

Эсээ бичихүйн үндэс

Зохиогч: Өнөрбаян Ц., Батбаатар Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2007
Шифр: 80 Ө 83.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Асуулт, хариулт Мөнгө, банк, санхүү, татвар, даатгал


Хэвлэлийн газар: УБ Өнгөт хэвлэл 2008
Шифр: 65.262.1я2 А 83.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).