Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"бодлого"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Амаржаргал Н
  Арваазана Г
  Батбаяр Ж
  Ж.Байгалмаа
  Ц.Эрдэнэцэцэг
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 933 бичлэг олдлоо.
|
Физикийн асуулт ба бодлогын хураамж 9-10 анги

Зохиогч: Рагчаа Ц; Цэрэн Д; Чүлтэм Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1968
Шифр: 22.3я72 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Нийгмийн улс төрийн шинэ тогтолцоо Онол практикийн зарим үндэслэл, үзэл баримтлал

Зохиогч: Юндэндорж А.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-ын Эрдэм компани 1995
Шифр: 66.3 Ю 50.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Химийн бодлого дасгалын хураамж

Зохиогч: Дондог С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 1999
Шифр: 24.1я73 Д 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (19),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (64),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Органик химийн бодлого Эмхэтгэл 1

Зохиогч: Жамбал Д. -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ TV 1998
Шифр: 24.2 Ж 23.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (61),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (18).

Улсын математикийн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж


Хэвлэлийн газар: УБ Өнгөт хэвлэл компани 1993
Шифр: 22.1 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Математик анализын бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Доржсүрэн Я.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 22.16я73 Б 28.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, мэргэжлийн боловсролын сургуульд элсэгчдэд тусламж

Зохиогч: Мекей А., Өвгөн Л.

Дахин хэвлэлт: 1 дэх хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1993
Шифр: 22.1я72 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монголын математикийн 29-р олимпиад болон П.Энхболдын нэрэмжит улсын анхдугаар уралдаан Математикийн олимпиад: цувр.17


Хэвлэлийн газар: УБ Номин 1994
Шифр: 22.1 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Микро эдийн засаг Бодлого, Дасгал, Тест


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1996
Шифр: 65.9(1)1 М 53.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Биоорганик ба органик химийн дадлага дасгалын хураамж

Зохиогч: Сүхбаатар Б.


Хэвлэлийн газар: Монгол 1998
Шифр: 24.2/С-82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа

Зохиогч: -- МУ-ын ШУА. Дорно дахин, олон улс судлалын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ Сүхбаатар 1995
Шифр: 66.4(1) М 69.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
НУУТ (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Химийн туршлагатай бодлого

Зохиогч: Бүджав А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 24.1 Б 82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Макро эдийн засаг Бодлого, дасгал, тест


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1995
Шифр: 65.012.2 М 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Микро макро эдийн засгийн бодлого дасгалын хураамж

Зохиогч: Лут Г; Т.Цэнд-Аюуш, А.Онон.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1999
Шифр: 65.012.1 Л 84.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

МУИС байгуулагдсаны 60 жилийн ойн нэрэмжит оюутны математикийн олимпиад


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.1+74.58/1/ М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Органик химийн бодлогын эмхэтгэл

Зохиогч: Оюунцэцэг Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Алтан үсэг ХХК 1999
Шифр: 24.2 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Молекул физикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Шилагарди Г.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 1997
Шифр: 22.36я73 Ш 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (57),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (31).

Цөмийн физикийн бодлого

Зохиогч: Далхсүрэн Б., Цогбадрах Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 1997
Шифр: 22.38 Д 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (13).

Хувьсгалт онол ба хувьсгалт бодлого

Зохиогч: Красин Ю.А; Лейбзон Б. М.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 66.61(0) К 78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Танин мэдэхүй, сэтгэхүйн бодлого таавар Байгалийн шинжлэл, эдийн засаг, зугаатай бодлого

Зохиогч: Цоохүү Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.12 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).