Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Байгалийн сайхныг үр ач нартаа

Зохиогч: Даваажав Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 20.1 Д 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Увс аймгийн байгаль орчин


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст харгана 2004
Шифр: 26.89(1-М15) У 14.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль орчны эдийн засаг ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент

Зохиогч: Ыханбай Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.04 И 10.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүрээлэгч орчны түүхэн хөгжлийн онцлог

Зохиогч: Лхамсүрэн Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 20.1 Л 87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сүүлчийн хулан

Зохиогч: Бааст Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1990
Шифр: 84(1)2 Б 10.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Байгаль орчин бидний гэр

Зохиогч: Сайжаа Н; Үдэнбор Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 20.1 С 11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Анчны урт шөнө


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 84.Р7 А 67.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны геоэкологийн зарим асуудал

Зохиогч: Н.Жадамбаа, Д.Аваандорж, Д.Даш, Я.Баасандорж.


Хэвлэлийн газар: УБ Содпресс 2006
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи

Зохиогч: Комонэн А.


Хэвлэлийн газар: УБ Хаан принтинг 2001
Шифр: 20.1 К 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монголын тогтмол хэвлэлийн экологийн нийтлэл

Зохиогч: Ариун Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2008
Шифр: 76.02(1)+20.1 А 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Дэлхийн дулаарал, цөлийн дуудлага

Зохиогч: Мижиддорж Р.


Хэвлэлийн газар: УБ ВСI 2008
Шифр: 20.1(0)+20.18 М 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Экологийн аялал жуулчлал

Зохиогч: Оюунчимэг Т., Мөнхсайхан Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2009
Шифр: 26.8г+20.1 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчны эрх зүй

Зохиогч: Мөнхсайхан Ц., Оюунчимэг Т.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 67.407 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улс ардын аж ахуйн голлох салбарын эдийн засгийн үндэс 8-р анги газарзүйн сонгон суралцахын гарын авлага

Зохиогч: Норжмоо Т.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1980
Шифр: 65.9(1)04 Н 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологийн эрх зүй

Зохиогч: Сэнгэдорж Т.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2009
Шифр: 67.407 С 94.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35),
Бизнесийн Сургууль (5),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Байгаль, байгалийн баялагийг хамгаалах талаар гарсан хууль.тогтоомжийн системчилсэн эмхтгэл 1921-1975


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 67.99(1)5 Б 174.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эх орныхоо байгалийн нөөц баялагийг хамгаалъя

Зохиогч: Эрэгдагва Д.


Хэвлэлийн газар: УБ ЭШХҮ 1960
Шифр: 20.1 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Газрын тосны салбарын экологи

Зохиогч: Ц.Багмид, Ц.Алтанцэцэг, Ж.Цэвээнжав, П.Наранчимэг.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Женерал принтинг 2009
Шифр: 35.514+20.18 Г 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хангай Нийгэм эдийн засаг, байгаль орчин, биологийн олон янз байдал, түүхэн дурсгал, газар ашиглалт, байгаль хамгаалал


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийг үсэг 2009
Шифр: 20.18 Х 22.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: УБ Стартлайн 2011
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).