Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"байгаль хамгаалал"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 378 бичлэг олдлоо.
|
Залуу байгальчдын лавлах Баримт бичгүүдийн эмхэтгэл

Зохиогч: -- Монголын залуу байгальчдын нийгэмлэгийн төв зөвлөл


Хэвлэлийн газар: УБ Шинжлжэх Ухаан Техникийн Мэдээллийн Төв 1983
Шифр: 74.200.585.02 З-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улаанбаатар хот орчмын голын ёроолын хагшаасны бохирдол, хими шинж чанар.- Магистрын ажил: Е 850000 Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ

Зохиогч: Элбэгзаяа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 26.22 Э-43.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчныг хамгаалах хуулийн сурталчилгаа ба оюутан залуус

Зохиогч: -- "Байгаль орчны мэдээлэл сурталчилгаа" төсөл. Байгаль орчны хуулийн нийгэмлэг


Хэвлэлийн газар: УБ Холбоо нуур 1998
Шифр: 20.18 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тэтгэвэл тэжээдэг, тэрсэлвэл дайсагнадаг байгаль нь хүнтэй хүйн холбоотой

Зохиогч: -- Монголын Байгаль орчныг хамгаалах холбоо


Хэвлэлийн газар: УБ УБТЗ-ын хэвлэх үйлдвэр 2001
Шифр: 20.1 Т 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2).Өгий нуурын экосистемийг хамгаалах төслийн 2006 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан Ус намгархаг газрын экосистемийг хамгаалах, зохистой ашиглах голын сав газрын менежментийн загвар төсөл


Хэвлэлийн газар: УБ Nemo printing 2007
Шифр: 26.22+20.18 Ө 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зэрлэг амьтдын эмгэнэлт явдал

Зохиогч: Акимушкин И.

Дахин хэвлэлт: 2 дахьss
Хэвлэлийн газар: УБ Прогресс 1988
Шифр: 28.688 А 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Говийн Их Дархан цаазат газрын байгалийн нөхцөл, биологийн нөөц баялаг: Эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал.1995-6-12

Зохиогч: -- БОЯ. Дархан газар, байгалийн аялал жуулчлалын улсын алба


Хэвлэлийн газар: УБ 1995
Шифр: 28.088л6 Г 46.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хамтын оролцоотой үнэлгээ, мониторинг Цөлжилт, газрын доройтлын чиглэлд ажиллаж байгаа шийдвэр гаргагчид, төсөл хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан зөвлөмж

Зохиогч: -- Геоэкологийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ "Согоо нуур" ХХК 2008
Шифр: 20.18 Х 21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Туул гол Экологийн өөрчлөлт, усны менежментийн асуудал

Зохиогч: -- Геоэкологийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2011
Шифр: 26.22+20.1 Т 70.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бүс нутгийн байгаль орчны төлөв байдлын дүн шинжилгээ

Зохиогч: -- RAS/98/G31-НҮБХХ/ДДБОС-Түмэн бүсийн стратегийн хөтөлдбөр төсөл


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 20.18 Б 88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын унаган байгалийн өв


Хэвлэлийн газар: УБ 1995
Шифр: 20.1(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2)."Дэлхийн дулаарал, экологийн хямрал-тулгамдсан асуудлууд" эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл Эх дэлхийгээ аварцгаая 2010 оны 6-р сарын 4

Зохиогч: -- Шинжлэх ухаан техникийн их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн ХҮСТ-д хэвлэв 2010
Шифр: 20.1+72 Д 89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль орчныг хамгаалах ардын уламжлал

Зохиогч: -- Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбоо


Хэвлэлийн газар: УБ МБОХХ 1995
Шифр: 20.18 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчны яамны Хан-Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын тухай судлаачдын хийсэн бүтээл

Зохиогч: -- Хан-хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа


Хэвлэлийн газар: УБ Дорама 2002
Шифр: 28.088л6 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал

Зохиогч: -- "Экологийн боловсрол сургалтын төв"


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 20.1 А 21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи байгаль хамгаалал нөхөн сэргээх технологи

Зохиогч: Ц.Сүрэнжав, М.Ганболд, Г.Пүрэв, Г.Энхбат.


Хэвлэлийн газар: УБ Монном 2012
Шифр: 20.18+20.1 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Дархан сумын байгаль, орчныг хамгаалах асуудал Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Галпүрэв Н. -- МУИС. ШУС. БУС Биологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 20.1 Г 199.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны байгалийн бохирдлын газарзүйн судалгааны асуудалд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Сарантуяа Г. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 20.1 С 339.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1)."Алтай Соёны экобүс нутгийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах төсөл" -ийн хүрээнд тус бүс нутагт ажилласан шинжээчдийн тайлан

Зохиогч: -- Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн /ДБХС/ Монгол дахь товчоо


Хэвлэлийн газар: УБ "Адмон" 2002
Шифр: 20.18 А 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол улсын биологийн баялаг үндэсний тайлан

Зохиогч: -- Байгаль орчны яам, Даян дэлхийн байгаль орчны сан


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 1998
Шифр: 20.18(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).