Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Хонин нуга орчмын жижиг хөхтөн амьтдын тоо толгойн динамик Магистрын ажил: Е850100

Зохиогч: Тамир М. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 28.693.36 Т-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Tourism management conflicts and environmental consequences in Hovsgol lake national park /Southwestern shore of Hovsgol lake/ Master thesis

Зохиогч: Byambaa O.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 65.433/1/ B-99.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зүүн бүс нутгийн малчин өрхүүдэд тулгарч буй тал хээрийн экосистемийн экологи, байгаль хамгааллын асуудал Магистрын ажил: Е850100

Зохиогч: Болорцэцэг С. -- БФ- Экологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 28.080.3+45.2 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол, Япончуудын байгалиа дээдлэдэг ёс заншлын уламжлал, шинэчлэл.- Магистрын ажил

Зохиогч: Майсүлд Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 87.717.7 М-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ан агнахад анхаарууштай туршлага, санамж

Зохиогч: Очирбат Д. -- Монголын анчдын нийгэмлэг


Хэвлэлийн газар: УБ Анхдугаар таван жил сонины хэвлэх үйлдвэр 1987
Шифр: 47.1 О-60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хар-Ус нуур орчмын байгалийн нөөц, биологийн олон янз байдал, нийгэм, эдийн засгийн судалгааны тойм Эрдэм шинжилгэний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч: -- ДБХСангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар


Хэвлэлийн газар: Ховд Адмон 2004
Шифр: 20.18+65.28 Х 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба экосистемд учрах аюул Алтай-Соёны эко бүс нутаг


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2001
Шифр: 26.237+28.088 Б 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийн төлөвлөгөө 2010-2015

Зохиогч: -- Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 28.088л6+65 Х 22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалал, судалгаа, мониторинг Өнөө ба ирээдүй. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2010
Шифр: 28.088л6 Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө 1998-2003

Зохиогч: -- МУБО яам, БОХ албаны Дархан газрын товчоо, ХБЦГ-ын Хөвсгөл төв


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 28.088л6+65 Х 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дархан цаазат Богд хан уулыг хамгаалах зарим асуудалд

Зохиогч: -- Монгол улсын байгаль орчны хяналтын улсын хороо


Хэвлэлийн газар: УБ 1992
Шифр: 28.088л6 Д 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль хамгаалагчийн гарын авлага

Зохиогч: Ц.Туяа, Б.Мижиддорж, Яд.Адъяа, Б.Мөнхцог. -- их говийн экосистем ба түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах төсөл


Хэвлэлийн газар: УБ Очир пресс 2005
Шифр: 20.18я7 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль экологи-хөгжил сэдэвт хойд бүсийн буддистуудын бага хурал


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 86.35+20.18 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уул уурхай, ашигт малтмал олборлолтын дараах ургамал нөмрөгийн өөрчлөгдөл, сэргэн ургалтын онцлог.- Магистрын ажил

Зохиогч: Цэдэндаш Г. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2003.-
Шифр: 28.58 Т-78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүн ба байгаль,Экологийн орчин үеийн зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Лхагвадорж С.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 20.1 Л-87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын улаан ном

Зохиогч: -- Монгол улсын Байгаль орчны яам


Хэвлэлийн газар: УБ Аdmon 1997
Шифр: 28.088(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хотын нутаг дэвсгэрийн экологийн ерөнхий үнэлгээ.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ууганцэцэг Х. -- ГГФ-Газарзүй аялал жуулчлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 20.18 У-58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хараа голын ёроолын хагшаасны хүнд металлын судалгаа/ голын адаг хэсэг/. - Магистрын ажил:Е850000

Зохиогч: Эрдэнэцэцэг Ц. -- ГГС-Гео-Экологи орчин судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.-
Шифр: 26.22 Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчны хууль, бодлого, хөтөлбөр, журам Гарын авлага

Зохиогч: -- Эко Ази байгаль орчны дээд сургуль


Хэвлэлийн газар: УБ Арвайпринт 2006
Шифр: 67.407(1)я7 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчны салбарын дүрэм журмын эмхтгэл

Зохиогч: -- Байгаль орчны яам


Хэвлэлийн газар: УБ Ундрага принт 2006
Шифр: 67.407 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).