Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Зундуй Д
  Монголын эрдэм дэлгэ...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 98 бичлэг олдлоо.
|
Байгаль орчны хууль, бодлого, хөтөлбөр, журам Гарын авлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Эко Ази байгаль орчны дээд сургуль


Гаралтын мэдээ УБ Арвайпринт 2006
Шифр: 67.407(1)я7 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчны салбарын дүрэм журмын эмхтгэл

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчны яам


Гаралтын мэдээ УБ Ундрага принт 2006
Шифр: 67.407 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тэтгэвэл тэжээдэг, тэрсэлвэл дайсагнадаг байгаль нь хүнтэй хүйн холбоотой

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монголын Байгаль орчныг хамгаалах холбоо


Гаралтын мэдээ УБ УБТЗ-ын хэвлэх үйлдвэр 2001
Шифр: 20.1 Т 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2).Өгий нуурын экосистемийг хамгаалах төслийн 2006 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан Ус намгархаг газрын экосистемийг хамгаалах, зохистой ашиглах голын сав газрын менежментийн загвар төсөл


Гаралтын мэдээ УБ Nemo printing 2007
Шифр: 26.22+20.18 Ө 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Туул гол Экологийн өөрчлөлт, усны менежментийн асуудал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Геоэкологийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2011
Шифр: 26.22+20.1 Т 70.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчныг хамгаалах ардын уламжлал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбоо


Гаралтын мэдээ УБ МБОХХ 1995
Шифр: 20.18 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологи байгаль хамгаалал нөхөн сэргээх технологи

Зохиогч: Ц.Сүрэнжав, М.Ганболд, Г.Пүрэв, Г.Энхбат.


Гаралтын мэдээ УБ Монном 2012
Шифр: 20.18+20.1 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монгол орны цөлжилтийн атлас


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2013
Шифр: 20.1я6+26.82 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, туршлагын тухай сургалтын гарын авлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам


Гаралтын мэдээ УБ Арвин судар 2013
Шифр: 20.18 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тэрэлж голын сав газар, геосистем


Гаралтын мэдээ УБ Бэмби-Сан 2015
Шифр: 26.82 Т 939.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны экосистем түүний тулгамдсан асуудал

Зохиогч: Мижиддорж Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2014
Шифр: 20.1я73 М 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ногоон соёл иргэншил рүү

Зохиогч: Чулуун Т.


Гаралтын мэдээ УБ 2014
Шифр: 20.1 Ч 89.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Увс нуур, Тэс голын сав газар Байгаль орчин, нийгэм, биологийн олон янз байдал


Гаралтын мэдээ УБ Монголика 2015
Шифр: 20.18+28.082 У 14.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол улс дахь боловсролын ногоон барилгын загвар болон үнэлгээ


Гаралтын мэдээ УБ 2015
Шифр: 20.18+38.1 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ногоон хөгжлийн товхимол

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам


Гаралтын мэдээ УБ 2016
Шифр: 20.18+65.5 Н 67.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ногоон хөгжлийн бодлого Гарын авлага


Гаралтын мэдээ УБ 2015
Шифр: 20.18я7 Н 67.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хойч үедээ юу үлдээх вэ?

Зохиогч: Дашням Б.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2016
Шифр: 20.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологи Их, дээд сургууль, коллежийн оюутан, байгаль хамгаалагчдад зориулав

Зохиогч: Тэрбиш Х., Адъяа Я.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2016
Шифр: 20.1 Т 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль хамгаалагчийн гарын авлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БОЯ, Даян дэлхийн байгаль орчны сан


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 20.18я7 Б 174.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх боломж Судалгааны ажлын тайлан


Гаралтын мэдээ УБ 2016
Шифр: 28.088л6 М 692.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).